مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خدمات رفت و روب 1394/12/16 رجوع به آگهی
واگذاری گشت نظارت بر تاکسیرانی به اشخاص حقیقی و حقوقی 1394/11/19 1394/11/28
واگذاری امورات سد معبر به اشخاص حقیقی و حقوقی 1394/11/19 1394/11/28
واگذاری امورات سد معبر به اشخاص حقیقی و حقوقی 1394/11/12 رجوع به آگهی
واگذاری گشت نظارت بر تاکسیرانی به اشخاص حقیقی و حقوقی 1394/11/12 رجوع به آگهی
نگهداری سرویس های بهداشتی سطح شهر 1394/11/06 1394/11/12
واگذاری خدمات رفت و روب 1394/11/05 رجوع به آگهی
نگهداری سرویس های بهداشتی سطح شهر را به اشخاص حقیقی 1394/10/29 رجوع به آگهی
تهیه لوازم سیستم آبیاری فضای سبز پارک 1394/10/24 1394/11/03
واگذاری اجرای شبکه آبیاری فضای سبز پارک 1394/10/24 1394/11/03
صفحه 7 از 35