مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری رفت و روب و جمع آوری و حمل پسماند و … و سایر امورات مرتبط با تنظیف 1398/02/14 1398/02/14
اجرای عملیات حفظ و نگهداری سطوح فضای سبز شهر 1398/02/14 1398/02/14
واگذاری پروژه احیا و حفظ و نگهداری فضای سبز 1398/02/02 رجوع به آگهی
واگذاری تنظیف رفت و روب، جمع آوری، بارگیری و حمل زباله سطح شهر 1398/02/02 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه احیا و حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر 1398/01/26 رجوع به آگهی
واگذاری تنظیف رفت و روب، جمع آوری، بارگیری و حمل زباله سطح شهر 1398/01/26 رجوع به آگهی
اصلاحیه آگهی واگذاری بیمه : بیمه درمان تکمیلی ـ بیمه نامه مسئولیت مدنی جامع شهروندی شهرداری و سازمان... 1397/11/24 رجوع به آگهی
واگذاری بیمه : بیمه درمان تکمیلی ـ بیمه نامه مسئولیت مدنی جامع شهروندی شهرداری و سازمانهای وابسته ـ... 1397/11/23 رجوع به آگهی
واگذاری بیمه نامه ها 1397/11/23 رجوع به آگهی
واگذاری بیمه نامه ها 1397/11/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 27