مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اصلاحیه آگهی واگذاری بیمه : بیمه درمان تکمیلی ـ بیمه نامه مسئولیت مدنی جامع شهروندی شهرداری و سازمان... 1397/11/24 رجوع به آگهی
واگذاری بیمه : بیمه درمان تکمیلی ـ بیمه نامه مسئولیت مدنی جامع شهروندی شهرداری و سازمانهای وابسته ـ... 1397/11/23 رجوع به آگهی
واگذاری بیمه نامه ها 1397/11/23 رجوع به آگهی
واگذاری بیمه نامه ها 1397/11/16 رجوع به آگهی
اجرای پروژه شهر خودرو نسبت به انتخاب سرمایه گذار 1397/10/24 رجوع به آگهی
اجرای پروژه شهر خودرو نسبت به انتخاب سرمایه گذار 1397/10/15 رجوع به آگهی
مشارکت و سرمایه گذاری 1397/08/26 رجوع به آگهی
مشارکت و سرمایه گذاری پروژه شهر 1397/08/19 رجوع به آگهی
اجرای پروژه بهره برداری از کارخانه آسفالت شهرداری 1397/05/27 رجوع به آگهی
سرمایه گذاری اجاره و ساماندهی تابلوها و بهره برداری از فضاها و محل ها جهت فعالیتهای تبلیغاتی سطح شه... 1397/03/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 26