مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری 1400/08/09 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات شهری 1400/08/02 1400/08/09
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری 1400/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری 1400/07/12 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری 1400/07/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری 1400/07/04 1400/07/11
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری 1400/06/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور خدمات شهری 1400/06/04 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات شهری 1400/06/03 1400/06/10
مناقصه واگذاری اجرای بوستان 1400/05/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای بوستان بانوان 1400/05/19 رجوع به آگهی
مناقصه اصلاح رفوژ میانی بلوار 1400/05/19 رجوع به آگهی
مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر 1400/05/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای بوستان بانوان 1400/05/13 رجوع به آگهی
مناقصه اصلاح رفوژ میانی بلوار 1400/05/13 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بوستان بانوان 1400/05/12 1400/05/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیر سازی و آسفالت معابر سطح شهر 1400/05/12 1400/05/19
مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر 1400/05/12 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح رفوژ میانی بلوار 1400/05/12 1400/05/18
مناقصه جدول گذاری معابر سطح شهر 1400/05/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 23