مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خدمات مشاوره فاز صفر و یک و دو مطالعات طراحی و تهیه نقشه های اجرایی مجتمع آموزشی دخترانه 12 کلاسه 1398/03/23 1398/03/30
خدمات مشاوره فاز صفر و یک و دو مطالعات طراحی و تهیه نقشه های اجرایی مجتمع آموزشی دخترانه 12 کلاسه 1398/03/21 1398/03/30
تکمیل مدرسه 24 کلاسه کارگاه و آزمایشگاه ها 1398/02/31 1398/03/02
تکمیل مدرسه 24 کلاسه کارگاه و آزمایشگاه 1398/02/30 1398/03/02
احداث ساختمان های آموزشی، ورزشی، خوابگاه و ... مورد نیاز آموزش و پرورش استان 1398/01/22 1398/02/02
تکمیل مدرسه 12 کلاسه - مقاوم سازی هنرستان- تکمیل مدرسه 6 کلاسه 1398/01/18 1398/01/21
تکمیل مدرسه 12 کلاسه - مقاوم سازی هنرستان - تکمیل مدرسه 6 کلاسه 1397/12/28 1398/01/21
خرید تجهیزات کلاسی و آموزشی 1397/12/02 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات کلاسی و آموزشی 1397/11/30 رجوع به آگهی
واگذاری خرید و اجرای عایق پیش ساخته رطوبتی ایزوگام استاندارد در ازای تحویل حواله قیر جهت بام مدارس 1397/11/18 1397/11/23
صفحه 1 از 9