مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید تجهیزات آموزشی و کارگاهی 1399/04/17 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات آموزشی و کارگاهی 1399/04/16 رجوع به آگهی
واگذاری تکمیل مدرسه 1399/04/10 رجوع به آگهی
تکمیل مدرسه 1399/04/09 رجوع به آگهی
خرید قیر 1399/03/03 1399/03/03
خرید قیر 1399/03/01 1399/03/03
آسفالت محوطه مدارس - تعمیرات اساسی مدارس - احداث مدرسه 2 کلاسه - احداث مدرسه 3 کلاسه 1399/02/14 1399/02/17
واگذاری آسفالت محوطه مدارس - تعمیرات اساسی مدارس - احداث مدرسه 2 کلاسه - احداث مدرسه 3 کلاسه 1399/02/13 1399/02/17
تکمیل مدرسه 6 کلاسه، تکمل مدرسه دو کلاسه - استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس - احداث سالن ورزشی - ت... 1398/12/04 رجوع به آگهی
تکمیل مدرسه 6 کلاسه، تکمل مدرسه دو کلاسه - استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس - احداث سالن ورزشی - ت... 1398/12/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12