مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5990941 مناقصه انجام فعالیت های توسعه و احداث 1401/09/07 1401/09/10
5990264 مناقصه تامین تستر شبکه 1401/09/07 1401/09/10
5986415 مناقصه انجام فعالیت های توسعه و احداث 1401/09/06 1401/09/10
5986241 مناقصه تامین تستر شبکه تعداد 12 دستگاه 1401/09/06 1401/09/10
5985466 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام پروژه توسعه و احداث 1401/09/06 1401/09/10
5985460 مناقصه خرید 12 دستگاه تستر شبکه 1401/09/06 1401/09/10
5958486 مناقصه واگذاری انجام فعالیتهای اصلاح و بهینه سازی 1401/08/28 1401/08/30
5952478 مناقصه واگذاری انجام فعالیتهای اصلاح و بهینه سازی 1401/08/25 1401/08/30
5952364 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای پروژه اصلاح و بهینه سازی - تعویض تیر فرسوده و نصب و اصلاح ارت - امور برق 1401/08/25 1401/08/30
5936436 مناقصه خرید تیر سیمانی گرد 1401/08/21 1401/08/23
5935623 مناقصه واگذای اتفاقات تعمیرات و سرویس و نگهداری روشنایی و شبکه ها 1401/08/21 1401/08/23
5935246 مناقصه واگذاری انجام فعالیتهای تعویض سیم به کابل خود نگهدار 1401/08/21 1401/08/23
5935237 مناقصه واگذاری اتفاقات ، تعمیرات و سرویس و نگهداری روشنایی و شبکه های توزیع برق 1401/08/21 1401/08/23
5932616 مناقصه واگذای اتفاقات تعمیرات و سرویس و نگهداری روشنایی و شبکه های توزیع برق 1401/08/19 1401/08/23
5929844 مناقصه تعویض سیم به کابل خودنگهدار-کلید در دست 1401/08/18 1401/08/23
5929822 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع تیر بتونی چهارگوش -1401/152/603 1401/08/18 1401/08/23
5928953 مناقصه تیرسیمانی 200h*9- تیرسیمانی 9*400h 1401/08/18 1401/08/23
5928787 مناقصه واگذاری انجام فعالیتهای تعویض سیم به کابل خود نگهدار 1401/08/18 1401/08/23
5924085 مناقصه انجام فعالیت های اصلاح و بهینه سازی روشنایی شهری 1401/08/17 1401/08/21
5922035 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای پروژه اصلاح و بهینه سازی (روشنایی شهری) 1401/08/16 1401/08/21
صفحه 1 از 122