مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و خودروهای استیجاری 1398/08/04 1398/08/11
سرویس ایاب و ذهاب 1398/07/30 1398/08/11
ایجاد زیرساخت مرکز میانی PKI-CENTER 1398/06/17 رجوع به آگهی
ایجاد زیرساخت مرکز میانی PKI-CENTER 1398/06/16 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای ایجاد زیرساخت مرکز میانی (PKI CENTER)سازمان تامین اجتماعی 1398/06/16 1398/06/27
ایجاد زیرساخت مرکز میانی PKI- Center 1398/06/13 رجوع به آگهی
خرید، نصب و راه اندازی UPS، باتری و رک و تابلوهای مربوطه 1398/02/09 رجوع به آگهی
خرید، نصب و راه اندازی UPS، باتری و رک و تابلوهای مربوطه 1398/02/08 رجوع به آگهی
خرید، نصب و راه اندازی UPS، باتری و رک و تابلوهای مربوطه ستاد مرکزی و ساختمانهای جانبی سازمان 1398/02/05 رجوع به آگهی
خرید ,سفارشی سازی و استقرار سیستم نرم افزاری جامع مالی متمرکز و یکپارچه سازمان 1397/12/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8