کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7398212 مناقصه عملیات اجرای طرح شبکه ftth و دسترسی استان خراسان رضوی 1402/09/13 رجوع به آگهی
7394659 مناقصه عملیات اجرای طرح ODC03 و ODC04 استان خراسان رضوی 1402/09/12 رجوع به آگهی
7383638 مناقصه عملیات اجرای طرح 17-16-10 ODC مرکز صابری وحید و ODC07-08 استان خراسان رضوی 1402/09/08 رجوع به آگهی
7378798 مناقصه عملیات اجرای طرح 17-16-ODC10- و 08-ODC07 با دستگاه ترنچر و میکرو داکت و OLT استان خراسان رضوی 1402/09/07 رجوع به آگهی
7355191 مناقصه عملیات اجرای طرح uso فاز 2 استان خراسان رضوی 1402/08/30 رجوع به آگهی
7354193 مناقصه عملیات اجرای طرح uso فاز 2 چاه تلخ از مرکز آریان استان خراسان رضوی 1402/08/30 رجوع به آگهی
7309896 مناقصه خرید 85 دستگاه شلف 6150 PTN با متعلقات استان خراسان رضوی 1402/08/25 رجوع به آگهی
7285983 مناقصه عملیات اجرای طرح (حفاری با دستگاه ترنچر و میکرو داکت) و OLT استان خراسان رضوی 1402/08/18 رجوع به آگهی
7285163 مناقصه عملیات اجرای طرح 17-16-ODC مرکز صابری وحید و 08-ODC07 محدوده مرکز فرشچی حفاری) با دستگاه ترنچر و میکرو داکت استان خراسان رضوی 1402/08/18 رجوع به آگهی
7285161 مناقصه عملیات اجرای طرح 17-11-0DC10 مرکز صابری وحید و 08-ODC07 محدوده مرکز فرشچی حفاری استان خراسان رضوی 1402/08/18 رجوع به آگهی
7281877 مناقصه عملیات اصلاحیه طرح ODC _ 04 _ 05 مرکز استان خراسان رضوی 1402/08/17 رجوع به آگهی
7278180 مناقصه واگذاری طرح تقویت فیبر مرکزی ODC های بعضی مناطق استان خراسان رضوی 1402/08/16 رجوع به آگهی
7277504 مناقصه طرح تقویت فیبر مرکزیODC های مناطق الهیه، امیریه و سجادیه در محدوده مرکز ثامن (حفاری ترنچر+ COD) نجما استان خراسان رضوی 1402/08/16 رجوع به آگهی
7250492 مناقصه 50 عدد شلف 150PTN 6 استان خراسان رضوی 1402/08/08 1402/08/13
7203402 مناقصه عملیات خرید، نصب و راه اندازی پست برق پدمانتد800kva از نوع شعاعی و تهیه کالا و عملیات حفاری و کابلکشی 20 کیلوولت و فشار ضعیف مرکز استان خراسان رضوی 1402/07/25 رجوع به آگهی
7199260 مناقصه عملیات نگهداری و پشتیبانی شبکه ثابت و میدانی شهرستان استان خراسان رضوی 1402/07/24 رجوع به آگهی
7164319 مناقصه خرید تجهیزات دیتا استان خراسان رضوی 1402/07/17 رجوع به آگهی
7129727 مناقصه عملیات انتخاب پیمانکار نصب تجهیزات در 21 سایت جدید و توسعه تکنولوژی در 23 سایت موبایل به صورت شناور در سطح استان استان خراسان رضوی 1402/07/12 رجوع به آگهی
7094389 مناقصه واگذاری عملیات توسعه فیبر نوری اجرای طرح مرکز استان خراسان رضوی 1402/07/06 1402/07/10
7094147 مناقصه خرید تعداد 70 عدد شلف 6150 PTN استان خراسان رضوی 1402/07/06 1402/07/10
صفحه 1 از 73