کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7980678 مناقصه واگذاری عملیات اجرای طرح های فیوژن و مفصل بندی (فیبرهای دسترسی و FTTH و موبایل و اتمام طرح های نیمه کاره) استان خراسان رضوی 1403/02/27 رجوع به آگهی
7979303 مناقصه عملیات اجرای طرح های فیوژن و مفصل بندی (فیبرهای دسترسی و FTTH و موبایل و اتمام طرح های نیمه کاره استان خراسان رضوی 1403/02/27 رجوع به آگهی
7957422 مناقصه واگذاری عملیات نگهداری و بهسازی OCDFهای فیبر نوری به صورت شناور در سطح استان استان خراسان رضوی 1403/02/23 رجوع به آگهی
7926651 مناقصه واگذاری عملیات نگهداری و بهسازی OCDF های فیبر نوری به صورت شناور در سطح استان استان خراسان رضوی 1403/02/17 رجوع به آگهی
7923542 مناقصه واگذاری عملیات نگهداری و بهسازی OCDF های فیبر نوری به صورت شناور در سطح استان استان خراسان رضوی 1403/02/17 رجوع به آگهی
7916322 مناقصه خرید تجهیزات انتقال جهت تامین پهنای باند ایرانسل و همراه اول 5G مراکز استان خراسان رضوی 1403/02/13 رجوع به آگهی
7896873 مناقصه جهت عملیات بازاریابی و فروش محصولات تجاری استان خراسان رضوی 1403/02/09 رجوع به آگهی
7896862 مناقصه عملیات بازاریابی و فروش محصولات تجاری استان خراسان رضوی 1403/02/09 رجوع به آگهی
7872773 مناقصه عملیات خرید 130 عدد شلف PTN6150 با متعلقات مربوطه جهت توسعه شبکه انتقال از محل پروژه USO استان خراسان رضوی 1403/02/03 رجوع به آگهی
7841048 مناقصه خرید تجهیزات انتقال جهت تامین پهنای باند ایرانسل و همراه اول 5G استان خراسان رضوی 1403/01/28 رجوع به آگهی
7840859 مناقصه عملیات خرید 130 عدد شلف PTN6150 با متعلقات مربوطه جهت توسعه شبکه انتقال از محل پروژه USO استان خراسان رضوی 1403/01/28 رجوع به آگهی
7840768 مناقصه عملیات بازاریابی و ثبت مشاغل 118 استان خراسان رضوی 1403/01/27 رجوع به آگهی
7838120 مناقصه واگذاری عملیات بازاریابی و فروش محصولات تجاری استان خراسان رضوی 1403/01/27 رجوع به آگهی
7818816 مناقصه واگذاری عملیات خرید 130 عدد شلف PTN6150 با متعلقات مربوطه جهت توسعه شبکه انتقال از محل پروژه USO استان خراسان رضوی 1403/01/20 رجوع به آگهی
7817608 مناقصه عملیات خرید 130 عدد شلف PTN6150 با متعلقات مربوطه جهت توسعه شبکه انتقال از محل پروژه USO استان خراسان رضوی 1403/01/20 رجوع به آگهی
7754241 مناقصه عملیات بازاریابی و ثبت مشاغل 118 بر اساس طرح قرارداد و دستورالعمل مربوطه استان خراسان رضوی 1402/12/15 1402/12/19
7701207 مناقصه عملیات عمرانی new-site فاز 9 در 14 سایت بصورت شناور استان خراسان رضوی 1402/12/03 رجوع به آگهی
7588427 مناقصه خریداری 70 عدد شلف 150 6 PTN و 30 عدد شلف 180 6 PTN استان خراسان رضوی 1402/11/07 1402/11/10
7586027 مناقصه خرید 70عدد شلف6150PTN و30عدد شلف 6180PTN استان خراسان رضوی 1402/11/07 رجوع به آگهی
7572268 مناقصه عملیات اجرای طرح 05-04-03-02-01 DC به روش ترینچر و پلی اتیلن سنتی استان خراسان رضوی 1402/11/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 75