مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
طراحی و ساخت مهرهای انتخابات اسفندماه 1398 1398/06/07 1398/06/11
طراحی و ساخت مهرهای انتخابات اسفندماه 1398 1398/06/06 1398/06/11
تجدید فراخوان ارزیابی کیفی نگهداری, پشتیبانی, بروزرسانی , مشاوره و نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه؛ ام... 1398/05/27 رجوع به آگهی
تجدید فراخوان ارزیابی کیفی نگهداری, پشتیبانی, بروزرسانی , مشاوره و نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه؛ ام... 1398/05/26 رجوع به آگهی
چاپ پوستر، دفترچه های راهنما، برچسب صندوق های اخذ رای، کتاب آموزش مجریان، کتاب قوانین، فرم صورتجلسات... 1398/05/01 رجوع به آگهی
چاپ پوستر، دفترچه های راهنما، برچسب صندوق های اخذ رای، کتاب آموزش مجریان، کتاب قوانین، فرم صورتجلسات... 1398/04/31 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی فناوری 1398/04/26 1398/04/26
واگذاری نگهداری, پشتیبانی, بروزرسانی, مشاوره و نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه, امنیت و سخت افزار 1398/04/25 1398/04/26
واگذاری نگهداری, پشتیبانی, بروزرسانی, مشاوره و نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه, امنیت و سخت افزار 1398/04/24 1398/04/26
واگذاری بخشی از امور دبیرخانه راه حل های راهبردی مشترک امور اتباع و مهاجرین خارجی 1398/04/22 1398/04/23
صفحه 1 از 116