مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 4 دستگاه سرور جهت تکمیل سامانه سیام 1398/10/18 1398/10/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 50دستگاه اسکنر عنبیه جهت تکمیل سامانه سیام 1398/10/18 1398/10/19
خرید 4 دستگاه سرور جهت تکمیل سامانه یکپارچه اتباع و مهاجرین خارجی 1398/10/17 1398/10/18
خرید 50 دستگاه اسکنر عنبیه جهت تکمیل سامانه یکپارچه اتباع و مهاجرین خارجی (سیام) 1398/10/17 1398/10/18
4 دستگاه سرور جهت تکمیل سامانه یکپارچه اتباع و مهاجرین خارجی سیام 1398 1398/10/16 1398/10/18
خرید 50 دستگاه اسکنر عنبیه جهت تکمیل سامانه یکپارچه اتباع و مهاجرین خارجی 1398/10/16 رجوع به آگهی
خرید, نصب و راه اندازی تجهیزات رک و سیستم سرمایش در مرکز داده 1398/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی رک و سیستم سرمایش در مرکز داده وزارت کشور 1398/09/05 1398/09/07
خرید, نصب و راه اندازی تجهیزات رک و سیستم سرمایش در مرکز داده 1398/09/05 رجوع به آگهی
بازسازی ساختمان 1398/08/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 119