مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5419365 مناقصه خرید 115 دستگاه رایانه با تجهیزات جانبی کامل 1401/04/08 1401/04/11
5419176 مناقصه خرید 115 دستگاه رایانه با تجهیزات جانبی کامل به همراه 185 دستگاه نمایشگر مازاد 1401/04/08 1401/04/11
5415059 مناقصه خرید 115 دستگاه رایانه با تجهیزات جانبی کامل به همراه 185 دستگاه نمایشگر مازاد 1401/04/07 1401/04/11
5350927 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سرور و تجهیزات 1401/03/23 1401/03/25
5340687 مناقصه خرید سرور و تجهیزات مورد نیاز 1401/03/23 1401/03/25
5334911 مناقصه خرید سرور و تجهیزات 1401/03/22 1401/03/25
5313262 مناقصه خرید115 دستگاه رایانه با تجهیزات جانبی کامل 1401/03/18 رجوع به آگهی
5306959 مناقصه خرید 115 دستگاه رایانه با تجهیزات جانبی کامل به همراه 185 دستگاه نمایشگر 1401/03/17 1401/03/18
5300338 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 115 دستگاه رایانه با تجهیزات جانبی 1401/03/16 1401/03/18
5232608 مناقصه واگذاری بخشی از امور دبیرخانه 1401/03/01 1401/03/02
5229897 مناقصه واگذاری بخشی از امور دبیرخانه راه حل های راهبردی مشترک اتباع و مهاجرین خارجی 1401/02/31 1401/03/02
5228137 مناقصه واگذاری بخشی از امور دبیرخانه 1401/02/31 1401/03/02
5162018 مناقصه تهیه باکس پالت های فلزی جهت انبارش و نگهداری تجهیزات الکترونیکی 1401/02/18 1401/02/20
5102244 مناقصه خرید 3 دستگاه خودرو لجن کش اندازه ده تن 1401/01/30 1401/01/31
5100171 مناقصه خرید 6 دستگاه خودرو و زباله کش اندازه ده تن 1401/01/29 1401/01/31
5100024 مناقصه خرید 6 دستگاه خودرو زباله کش اندازه 10 تن 1401/01/29 1401/01/31
5099684 مناقصه خرید 3 دستگاه خودرو لجن کش اندازه 10 تن 1401/01/29 1401/01/31
5099679 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید 3 دستگاه خودرو تانکر آب اندازه 10 تن 1401/01/29 1401/01/31
5099677 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید 3 دستگاه خودرو دوکابین 1401/01/29 1401/01/31
5098029 مناقصه خرید 3 دستگاه خودرو دو کابین 1401/01/29 1401/01/31
صفحه 1 از 67