مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری بهسازی محور مرزی 1400/11/03 1400/11/04
مناقصه واگذاری بهسازی محور مرزی 1400/11/01 1400/11/04
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی بهسازی محور 1400/11/01 1400/11/04
مناقصه عملیات اجرای روشنایی بخشی از بزرگراه 1400/10/29 1400/10/30
مناقصه عملیات اجرای روشنایی بخشی از بزرگراه 1400/10/29 1400/10/30
مناقصه روکش آسفالت حفاظتی اسلاری سیل در راههای غیر شریانی 1400/10/21 1400/10/25
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عملیات مرمت و بازسازی ابنیه محور 1400/10/15 1400/10/20
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تبدیل آبنما به پل محورهای 1400/10/15 1400/10/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت گرم محور 1400/10/15 1400/10/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی روسازی و آسفالت محور 1400/10/15 1400/10/20
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ترمیم و مرمت آبروهای محور 1400/10/12 1400/10/18
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی آسفالت حفاظتی و عملیات اسلاری سیل در حوزه استحفاظی اداره کل 1400/10/12 1400/10/18
مناقصه عملیات اجرایی لکه گیری نقاط دارای خرابیهای شدید و نشست سازه ای و روکش آسفالت در محور 1400/10/12 1400/10/18
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور 1400/10/12 1400/10/18
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عملیات لکه گیری هندسی محور 1400/10/12 1400/10/18
مناقصه روکش آسفالت گرم محور 1400/10/08 1400/10/14
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عملیات اجرایی لکه گیری و روکش آسفالت گرم 1400/10/07 1400/10/12
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی اجرای ماسه آسفالت رگلاژی-آسفالت گرم محور 1400/10/07 1400/10/12
مناقصه زیرسازی و روکش آسفالت 1400/10/02 1400/10/06
مناقصه بهسازی محور مرزی 1400/10/01 1400/10/04
صفحه 1 از 15