مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات سرویس و نگهداری سیستم های برقی، تاسیساتی، برودتی، حرارتی، مخابراتی و آسانسورهای موجود در ساختمان ها 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات حفر چاه جذبی- لایروبی و نظارت و پاکسازی کانال ها، حوضچه ها و شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات مرمت و بازسازی جداول -انهار و پیاده رو در سطح نواحی منطقه -مرمت و بازسازی ساختمانهای اداری -فرهنگی -ورزشی و ابنیه متفرقه 1400/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات حفر چاه جذبی-عملیات نهضت درختکاری 1400/09/27 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات سرویس و نگهداری سیستم های برقی، تاسیساتی، برودتی، حرارتی، مخابراتی و آسانسورهای موجود در ساختمان های تحت پوشش شهرداری 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه - اجرای عملیات لکه گیری و روکش دستی آسفالت- - اجرای عملیات مرمت و بازسازی جداول، انهار و پیاده رو در سطح نواحی- - مرمت و بازسازی ساختمان های اداری، فرهنگی، ورزشی و ابنیه متفرقه در سطح نواحی 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات نگهداری فضای سبز بوستان- عملیات نهضت درختکاری 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات نهضت درختکاری (تهیه و کاشت درخت) 1400/08/09 رجوع به آگهی
مناقصه - واگذاری عملیات رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند در نواحی 1400/08/05 رجوع به آگهی
مناقصه ساماندهی معابر بوستان - ساماندهی و بهسازی معابر 1400/07/17 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات روشنائی زمین چمن مصنوعی 1400/07/12 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری توسعه و بهسازی زمینهای چمن مصنوعی - اجرای عملیات مرمت و بازسازی سرویس بهداشتی بوستان ها و ... 1400/06/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز چاههای آب خام - اجرای عملیات تهیه و نصب حفاظهای ایمنی (گاردریل و متعلقات) سطح منطقه بزرگراههای سطح منطقه و مسیر اتوبوس های تندرو 1400/06/21 رجوع به آگهی
مناقصه - ساماندهی و بهسازی زمین چمن مصنوعی- - اجرای عملیات مرمت و بازسازی سرویس بهداشتی بوستان ها- اجرای عملیات مرمت و بازسازی جداول، انهار و پیاده رو معابر در سطح نواحی و... 1400/06/13 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات تراش و روکش مکانیزه آسفالت معابر ـ اجرای عملیات ساماندهی و تعریض معابر ـ اجرای عملیات پیاده روسازی و مسیر دوچرخه 1400/06/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات تهیه و نصب حفاظهای ایمنی گاردریل و متعلقات سطح منطقه 1400/05/31 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات مرمت و بازسازی جداول، انهار و پیاده رو معابر - اجرای عملیات مرمت و بازسازی جداول، انهار و پیاده رو معابر - ادامه عملیات اجرایی احداث زیرگذر 1400/05/24 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/05/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 25