کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7394691 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید200 دستگاه خودرو بیابانی استان تهران 1402/09/12 1402/09/18
7391218 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای جمع آوری اطلاعات، پایش، پیش بینی، پاسخگویی، پیش یابی آب و هوای راههای کشور، رصد و اطلاع رسانی وضعیت راهها استان تهران 1402/09/11 1402/09/16
7389553 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید و راه اندازی 10 دستگاه سرور استان تهران 1402/09/11 1402/09/16
7377212 مناقصه طراحی ،نوسازی مشاوره، خرید دستگاه ها، تجهیزات و ملزومات سالن عملیات و سالن جلسات و اتاق سرور مرکز مدیریت راههای کشور استان تهران 1402/09/06 رجوع به آگهی
7373978 مناقصه طراحی،نوسازی، مشاوره، خرید دستگاهها، تجهیزات و ملزومات سالن عملیات و سالن جلسات و اتاق سرور مرکز استان تهران 1402/09/06 1402/09/14
7348778 مناقصه خرید خدمات مشاوره طراحی اپلیکیشن جامع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به روش QCBS استان تهران 1402/08/28 1402/09/04
7346550 مناقصه طراحی اپلیکیشن جامع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران 1402/08/28 1402/09/04
7296972 مناقصه خرید روتر شبکه های کامپیوتری استان تهران 1402/08/22 1402/08/28
7273299 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای نگهداری، راهبری و تعمیرات تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان های تحت تملک سازمان استان تهران 1402/08/15 1402/08/21
7250394 مناقصه خرید خدمات مشاوره پیاده سازی و راهبری مرکز عملیات امنیت و پاسخ به رخداد سایبری به صورت 24*7 استان تهران 1402/08/08 1402/08/13
7247360 مناقصه خرید خدمات مشاوره پیاده سازی و راهبری مرکز عملیات امنیت و پاسخ به رخداد سایبری به صورت 24*7 استان تهران 1402/08/07 1402/08/13
7243466 مناقصه پیاده سازی و راهبری مرکز عملیات امنیت و پاسخ به رخداد سایبری استان تهران 1402/08/07 1402/08/13
7220401 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان منابع مالی جهت اجرای سیستم پایش هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده ای(سپهتن) برای 368000 دستگاه ناوگان دیزلی برون شهری استان تهران 1402/08/01 1402/08/07
7213364 مناقصه جمع آوری اطلاعات، پایش، پیش بینی، پاسخگویی، پیش یابی آب و هوای راههای کشور، رصد و اطلاعرسانی وضعیت راهها و استان تهران 1402/07/29 1402/08/06
7118621 مناقصه خرید 4 دستگاه ups استان تهران 1402/07/10 1402/08/01
7111348 مناقصه خرید 4 دستگاه UPS 40 KVA استان تهران 1402/07/09 1402/07/16
7085200 مناقصه ارزیابی کیفی نگهداری راهبری و تعمیرات تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانهای تحت تملک سازمان استان تهران 1402/07/04 1402/07/10
7085159 مناقصه نگهداری ، راهبری و تعمیرات تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانهای تحت تملک سازمان استان تهران 1402/07/04 1402/07/26
7071174 مناقصه نگهداری، راهبری و تعمیرات تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان های تحت تملک سازمان استان تهران 1402/07/03 1402/07/10
7060810 مناقصه خرید خدمات مشاوره طراحی اپلیکیشن جامع استان تهران 1402/06/29 1402/07/04
صفحه 1 از 56