مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات زیرسازی و آسفالت 1393/07/06 1393/07/10
واگذاری عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان 1393/06/30 1393/07/10
واگذاری اجرای عملیات زیرسازی، آسفالت، کانیو، کانال و جابجایی تاسیسات طرفین محور اصلی شهر 1393/01/27 1393/01/31
واگذاری اجرای عملیات زیرسازی، آسفالت، کانیو، کانال و جابجایی تاسیسات 1393/01/18 1393/01/31
واگذاری توسعه و تکمیل و بهسازی معابر شهری 1391/11/21 1391/11/26
واگذاری توسعه و تکمیل و بهسازی معابر شهری 1391/11/11 1391/11/26
واگذاری زیرسازی- آسفالت- پیاده روسازی و احداث بلوار 1391/10/09 1391/10/25
واگذاری تکمیل و بهسازی معابر اصلی شهر 1390/09/26 1390/08/12
احداث پل - جدول گذاری - پیاده روسازی احداث کانال 1389/08/09 1389/08/17
واگذاری احداث پل - جدول گذاری - پیاده روسازی احداث کانال 1389/08/02 1389/08/17
صفحه 2 از 3