مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید 2 عدد کارت الکترونیکی 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 2 عدد کارت الکترونیکی 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 2 عدد کارت الکترونیکی 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری سرویس دهی و ایاب ذهاب کارکنان 1400/10/15 1400/10/21
مناقصه واگذاری سرویس دهی و ایاب ذهاب کارکنان 1400/10/14 1400/10/21
مناقصه خرید فیلتر هوا 1400/09/22 1400/10/02
مناقصه واگذاری سرویس دهی و ایاب ذهاب کارکنان 1400/09/20 1400/09/30
مناقصه واگذاری سرویس دهی و ایاب ذهاب کارکنان 1400/09/18 1400/09/30
مناقصه خرید فیلتر هوا 1400/09/17 1400/10/02
مناقصه خرید قطعات یدکی ساخت داخل مورد نیاز فیدپمپ بویلرهای نیروگاه 1400/08/03 1400/08/12
مناقصه واگذاری انجام تعمیرات یکصد هزار ساعته واحدهای بخار نیروگاه 1400/07/26 1400/08/04
مناقصه واگذاری انجام تعمیرات یکصد هزار ساعته واحدهای بخار نیروگاه سیکل ترکیبی 1400/07/25 1400/08/04
مناقصه جذب پرسنل خدماتی 1400/06/18 1400/06/27
مناقصه جذب پرسنل خدماتی این شرکت 1400/06/16 1400/06/27
مناقصه خرید قطعات الکتریک مورد نیاز واحدهای بخار 1400/06/03 1400/06/09
مناقصه خرید قطعات الکتریک 1400/06/02 1400/06/09
مناقصه بهره برداری، تعمیر و نگهداری ایستگاه گاز صد هزار مترمکعبی 1400/02/29 1400/03/04
مناقصه بهره برداری، تعمیر و نگهداری ایستگاه گاز صد هزار مترمکعبی 1400/02/27 1400/03/04
مناقصه خرید هیدرازین هیدراته 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید هیدرازین هیدراته ۵۵ ٪ 1400/01/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 16