مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تهیه ، طبخ و توزیع غذا 1387/03/13 1387/03/28
واگذاری اجرای عملیات تعمیرات ساختمان بهداشت 1387/03/11 1387/03/27
واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذا 1387/03/12 1387/03/27
خرید کالای مورد نیاز خود شامل SOCKET & PLUGS FLAMEPROOF 1387/03/11 1387/03/26
واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذا 1387/03/09 1387/03/24
واگذاری ارائه خدمات مربیگری و سرپرستی گروه های ورزشی 1387/03/09 1387/03/24
واگذاری اجرای عملیات بتن ریزی کف حیاط 1387/03/08 1387/03/23
خرید یکدستگاه THERMOGRAPHICIMAGECAMERA 1387/03/08 1387/03/23
اجرای عملیات تغییرات ساختمان مهندسی پالایش 1387/03/06 1387/03/20
واگذاری ارائه خدمات تله پروسس امور مالی 1387/03/01 1387/03/15
صفحه 209 از 216