مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید کالای موردنیاز خود شامل MEMBERANCE 1386/12/19 1387/01/06
اجرای عملیات سند بلاست و رنگ امیزی مخازن 1386/12/19 1387/01/05
ارائه خدمات مورد نیاز در محوطه M.T.B.E و نفت چرک 1386/12/19 1387/01/05
اجرای عملیات سند بلاست و رنگ امیزی مخازن 1386/12/15 1387/01/01
تامین کالا و مصالح مربوطه و اجرای عملیات تعویض پایه های روشنایی خیابان 1386/12/15 1387/01/01
ارائه خدمات مورد نیاز در محوطه M.T.B.E. 1386/12/14 1386/12/29
خرید کالای موردنیاز خود شامل MEMBERANCE. 1386/12/14 1386/12/29
ارائه خدمات ساده و فنی مورد نیاز در تعمیرات اساسی مخازن 1386/12/08 1386/12/23
احداث کانال های آب های سطح الارضی 1386/12/05 1386/12/22
ارائه خدمات تعمیرات روزمره شبکه برق منازل 1386/12/05 1386/12/20
صفحه 214 از 215