مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور هوایی سه فاز 1400/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور هوایی سه فاز 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور هوایی سه فاز 1400/10/21 1400/10/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع برق(احداث و اصلاح بهینه) شبکه برق 1400/10/18 1400/10/22
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید انواع کابل پروتودور آلومینیوم و مسی 1400/10/18 1400/10/22
مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع برق احداث، اصلاح و بهینه شبکه برق روستایی 1400/10/14 1400/10/19
مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع برق (احداث -اصلاح بهینه) شبکه برق روستایی 1400/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع برق(احداث، اصلاح و بهینه) شبکه برق روستایی شهرستان آبدانان 1400/10/13 1400/10/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع برق(احداث، اصلاح و بهینه) شبکه برق روستایی شهرستان ایوان 1400/10/13 1400/10/19
مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع برق(احداث، اصلاح و بهینه) شبکه برق روستایی 1400/10/13 1400/10/19
مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع برق(احداث، اصلاح و بهینه) شبکه برق روستایی 1400/10/13 1400/10/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع برق(احداث و اصلاح بهینه) شبکه تامین برق 1400/10/09 1400/10/14
مناقصه تعمیرات ساختمان اداری برق 1400/10/09 1400/10/14
مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع برق(احداث، توسعه و اصلاح بهینه) شبکه برق روستایی 1400/10/09 1400/10/14
مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع برق(احداث، توسعه و اصلاح بهینه) شبکه برق 1400/10/09 1400/10/14
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید انواع کنتور هوشمند قرائت از راه دور 1400/09/30 1400/10/06
مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه برق - خرید انواع مقره سیلیکون عبوری و رابر کششی 1400/09/28 1400/09/28
مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه برق - خرید انواع مقره سیلیکون عبوری و رابر کششی 1400/09/23 1400/09/28
مناقصه انجام مطالعات اتوماسیون شبکه توزیع برق استان 1400/09/23 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع برق احداث و اصلاح و بهینه شبکه برق 1400/09/22 1400/09/28
صفحه 1 از 46