مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5965179 مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع برق با احداث و اصلاح بهینه شبکه برق روستایی 1401/08/29 رجوع به آگهی
5965173 مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع برق با احداث و اصلاح بهینه شبکه برق روستایی 1401/08/29 رجوع به آگهی
5964139 مناقصه انتقال نیرو و برقرسانی به شبکه های توزیع برق با احداث و اصلاح بهینه 1401/08/29 1401/09/01
5958592 مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع برق با احداث و اصلاح بهینه شبکه های برق 1401/08/28 1401/09/01
5955791 مناقصه عمومی یک مرحله ای انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع برق با احداث و اصلاح بهینه شبکه برق 1401/08/25 1401/09/01
5955789 مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع برق با احداث و اصلاح بهینه شبکه برق روستایی 1401/08/25 1401/09/01
5955786 مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع برق با احداث و اصلاح بهینه شبکه برق(تعویض کابل 20 کیلو ولت به هادی روکشدار) 1401/08/25 1401/09/01
5955782 مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع برق با احداث و اصلاح بهینه شبکه برق روستایی 1401/08/25 1401/09/01
5955723 مناقصه عمومی یک مرحله ای انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع برق با احداث و اصلاح بهینه شبکه برق روستایی 1401/08/25 1401/09/01
5955716 مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع برق با احداث و اصلاح بهینه شبکه برق روستایی 1401/08/25 1401/09/01
5955714 مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع برق با احداث و اصلاح بهینه شبکه برق(فیدر فشار متوسط دو مداره مولاب) 1401/08/25 1401/09/01
5955708 مناقصه عمومی یک مرحله ای انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع برق با احداث و اصلاح بهینه شبکه برق روستایی 1401/08/25 1401/09/01
5955707 مناقصه عمومی یک مرحله ای انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع برق با احداث و اصلاح بهینه شبکه برق روستایی 1401/08/25 1401/09/01
5955706 مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع برق با احداث و اصلاح بهینه شبکه برق روستایی 1401/08/25 1401/09/01
5953897 مناقصه 1-خرید انواع کنتور تک فاز دیجیتالی با قاب 2-خرید انواع کنتور سه فاز دیجیتالی مستقیم با قاب 3-خرید انواع لامپ بخار سدیم 1401/08/25 1401/08/28
5952597 مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع برق با احداث و اصلاح بهینه شبکه های برق 1401/08/25 1401/09/01
5945948 مناقصه خرید انواع کنتور سه فاز دیجیتالی مستقیم با قاب 1401/08/23 1401/08/28
5945889 مناقصه خرید انواع لامپ بخار سدیم 1401/08/23 1401/08/28
5945078 مناقصه خرید انواع کنتور تک فاز دیجیتالی با قاب - انواع کنتور سه فاز دیجیتالی مستقیم با قاب - لامپ بخار سدیم 1401/08/23 1401/08/28
5940764 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید انواع کنتور سه فاز دیجیتالی مستقیم با قاب 1401/08/22 1401/08/28
صفحه 1 از 55