مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای خط انتقال(شبکه فرعی ) آبرسانی به شبکه آبیاری کم فشار (انتقال با لوله ) 1400/10/20 1400/10/25
مناقصه تامین لوله های پلی اتیلن ، اتصالات و متعلقات پلی اتیلن و فلزی (فولادی و چدنی) شبکه اصلی آبیاری کم فشار تعاونی پایاب سد 1400/10/20 1400/10/25
مناقصه اجرای خط انتقال(شبکه فرعی ) آبرسانی به شبکه آبیاری کم فشار (انتقال با لوله ) 1400/10/18 1400/10/25
مناقصه تامین لوله های پلی اتیلن ، اتصالات و متعلقات پلی اتیلن و فلزی (فولادی و چدنی) شبکه اصلی آبیاری کم فشار 1400/10/18 1400/10/25
مناقصه تامین لوله های پلی اتیلن ، اتصالات و متعلقات پلی اتیلن و فلزی (فولادی و چدنی) شبکه اصلی آبیاری کم فشار تعاونی 1400/10/18 1400/10/25
مناقصه اجرای خط انتقال (شبکه فرعی) آبرسانی به شبکه آبیاری کم فشار (انتقال با لوله) تعاونی 1400/10/18 1400/10/25
مناقصه احداث کانال سنگی 1400/10/02 1400/10/07
مناقصه احداث کانال سنگی 1400/09/29 1400/10/07
مناقصه عملیات اجرایی 3100 هکتار شبکه زهکشی 1400/09/28 1400/10/02
مناقصه اجرای خط انتقال (شبکه فرعی) آبرسانی به شبکه آبیاری کم فشار -انتقال با لوله تعاونی پایاب سد 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه تامین لوله های پلی اتیلن ، اتصالات و متعلقات پلی اتیلن و فلزی (فولادی و چدنی) شبکه اصلی آبیاری کم فشار 1400/08/30 1400/09/07
مناقصه اجرای خط انتقال (شبکه فرعی) آبرسانی به شبکه آبیاری کم فشار -انتقال با لوله تعاونی پایاب سد 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تکمیلی شبکه اصلی و فرعی 1400/08/29 1400/09/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تامین لوله های پلی اتیلن ، اتصالات و متعلقات پلی اتیلن و فلزی (فولادی و چدنی) شبکه اصلی آبیاری کم فشار تعاو 1400/08/29 1400/09/07
مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال آب شرب و احداث معابر -تهیه و لوله گذاری خطوط آبرسان با لوله پلی اتیلنی 1400/08/17 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال آب شرب و احداث معابر زون 3 شهرک گلخانه ای 1400/08/16 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه اجرایی بخشی از شبکه زهکشی اراضی زهدار 1400/08/11 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه اجرایی بخشی از شبکه زهکشی اراضی 1400/08/09 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی شبکه زهکشی 1400/08/08 1400/08/15
مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال آب شرب و احداث معابر زون 3 شهرک گلخانه ای 1000 هکتاری 1400/07/13 1400/07/18
صفحه 1 از 33