مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای پیاده روسازی معابر سطح شهر 1400/10/23 1400/10/27
مناقصه اجرای پیاده رو سازی معابر سطح شهر 1400/10/22 1400/10/27
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید آسفالت و قیر و حمل و پخش و اجراء مکانیزه آسفالت در معابر سطح شهر 1400/10/21 1400/10/27
مناقصه خرید و اجرای آسفالت مکانیزه معابر سطح شهر 1400/10/21 1400/10/27
مناقصه عملیات جدولگذاری 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای جدول گذاری سطح شهر 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه عملیات جدولگذاری 1400/10/15 1400/10/22
مناقصه خرید قیر و آسفالت و اجرای مکانیزه آسفالت 1400/07/20 1400/07/25
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید و اجرای آسفالت مکانیزه معابر سطح شهر 1400/07/19 1400/07/25
مناقصه خرید قیر و آسفالت 1400/03/31 1400/04/05
مناقصه خرید قیر و آسفالت جهت روسازی معابر سطح شهر 1400/03/31 1400/04/05
مناقصه خرید قیر و آسفالت 1400/03/13 رجوع به آگهی
مناقصه خرید قیر و آسفالت جهت روسازی 1400/03/12 1400/03/12
مناقصه فرش کردن سطح میدان با استفاده از موزائیک شسته و چمن مصنوعی 1399/09/23 رجوع به آگهی
مناقصه فرش کردن سطح میدان با استفاده از موزائیک شسته و چمن مصنوعی ـ خرید مصالح بیس و مخلوط سنگی 1399/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری جایگاه سی ان جی متعلق به شهرداری به صورت اجاره ماهیانه 1399/08/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات مالون کاری 1399/07/07 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات مالون کاری 1399/06/22 رجوع به آگهی
مناقصه احداث حوض آبنمای میدان - احداث بازارچه 1399/06/15 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات جدولگذاری 1399/06/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10