مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای 7 کیلومتر شبکه در حفرات خالی 1400/10/25 1400/11/02
مناقصه خدمات نگهبانی 1400/10/25 1400/10/29
مناقصه واگذاری بازسازی خطوط و تاسیسات گاز رسانی 1400/10/25 1400/11/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید اقلام مانیتورینگ ایستگاه های گاز 1400/10/16 1400/10/20
مناقصه خرید اقلام مانیتورینگ ایستگاه های گاز به تعداد 224 عدد 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه گازرسانی به مشترکین صنعتی و مجتمع های مسکونی استان 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه گازرسانی به مشترکین 1400/10/14 1400/10/18
مناقصه گازرسانی به مشترکین صنعتی و مجتمع های مسکونی 1400/10/13 1400/10/18
مناقصه خرید اقلام مانیتورینگ ایستگاه های گاز به تعداد 224 عدد 1400/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات و تاسیسات گاز شهرستان 1400/10/09 1400/10/11
مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات و تاسیسات گاز 1400/10/09 1400/10/11
مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات و تاسیسات گاز شهرستان 1400/10/08 1400/10/11
مناقصه واگذاری اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه و انشعابات و تاسیسات گاز 1400/10/08 1400/10/11
مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب 600 مورد انشعاب پراکنده شهرستان (PC) 1400/09/14 1400/09/20
مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب 800 مورد انشعاب پراکنده شهرستان (PC) 1400/09/14 1400/09/20
مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب 600 مورد انشعاب پراکنده 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات ساخت و نصب 800 مورد انشعاب پراکنده 1400/09/13 1400/09/20
مناقصه خط تغذیه باقیمانده 1400/09/11 1400/09/13
مناقصه واگذاری اجرای عملیات ساخت و نصب 800 مورد انشعاب پراکنده 1400/09/11 1400/09/20
مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب 600 مورد انشعاب پراکنده 1400/09/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 20