کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7386171 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بازسازی و تعمیر شبکه و انشعاب و تاسیسات شهرستان آستانه اشرفیه (C) - مدت قرارداد: 365 روز (تجدید مناقصه) استان گیلان 1402/09/08 1402/09/11
7386024 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید فشارسنج در فشارهای مختلف و ترمومتر ً10 و ترموول ً2 و ً8 - مدت پیمان: 45 روز استان گیلان 1402/09/08 1402/09/13
7385777 مناقصه بازسازی خطوط و تاسیسات استان گیلان 1402/09/08 1402/09/18
7385302 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات ساخت و نصب 800 انشعاب فولادی و پلی اتیلن شهرستان صومعهسرا (PC)- مدت قرارداد: 365 روز استان گیلان 1402/09/08 1402/09/11
7382881 مناقصه خرید فشارسنج در فشارهای مختلف و ترمومتر ً10 وترموول ً2وً8 استان گیلان 1402/09/08 1402/09/13
7379131 مناقصه بازسازی خطوط و تاسیسات استان گیلان 1402/09/07 1402/09/18
7378481 مناقصه خرید فشارسنج در فشارهای مختلف و ترمومتر استان گیلان 1402/09/07 1402/09/13
7377145 مناقصه گازرسانی به باقیمانده روستا استان گیلان 1402/09/06 1402/09/11
7376632 مناقصه بازسازی و تعمیر شبکه و انشعاب و تاسیسات استان گیلان 1402/09/06 1402/09/11
7376413 مناقصه خدمات عمومی ستاد و شهرستانها استان گیلان 1402/09/06 1402/09/18
7376339 مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب 800 انشعاب فولادی و پلی اتیلن استان گیلان 1402/09/06 1402/09/11
7373306 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای گازرسانی به باقیمانده روستای امام زاده ابراهیم شفت به طول تقریبی 3622 متر و 260 انشعاب (PC) - مدت پیمان: 24 استان گیلان 1402/09/05 1402/09/11
7373297 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات عمومی ستاد و شهرستانها در سطح استان گیلان - مدت پیمان : یکسال شمسی استان گیلان 1402/09/05 1402/09/18
7370914 مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب 700 انشعاب فولادی و پلی اتیلن شهرستان فومن (PC) استان گیلان 1402/09/05 1402/09/11
7369562 مناقصه گازرسانی به باقیمانده روستا استان گیلان 1402/09/05 1402/09/11
7369482 مناقصه بازسازی و تعمیر شبکه و انشعاب و تاسیسات استان گیلان 1402/09/05 1402/09/11
7369480 مناقصه خدمات عمومی ستاد و شهرستان استان گیلان 1402/09/05 1402/09/18
7369322 مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب 700 انشعاب فولادی و پلی اتیلن استان گیلان 1402/09/05 1402/09/11
7369321 مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب 800 انشعاب فولادی و پلی اتیلن استان گیلان 1402/09/05 1402/09/11
7366835 مناقصه انجام خدمات مشاور بازرسی و کنترل بر صحت الزامات HSE در کلیه پروژه ها، تاسیسات و ادارات استان گیلان 1402/09/04 1402/09/08
صفحه 1 از 56