مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خدمات،پذیرایی و دبیرخانه 1400/10/29 1400/11/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید شیرآلات آمونیاکی سردخانه 1400/10/28 1400/10/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای تبدیل تخم مرغ وارداتی به پودر 1400/10/27 1400/11/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل و جابجایی 200 هزار تن کنجاله سویا از مبدا استان 1400/10/27 1400/10/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل و جابجایی 200 هزار تن جو از مبدا استان 1400/10/27 1400/10/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل و جابجایی 200 هزار تن ذرت از مبدا استان 1400/10/27 1400/10/30
مناقصه واگذاری انجام خدمات ،نظافت،پذیرایی و دبیرخانه 1400/10/12 1400/10/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات ،پذیرایی و دبیرخانه 1400/10/12 1400/10/15
مناقصه خرید شیرآلات آمونیاکی سردخانه 1400/10/12 1400/10/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید شیرآلات آمونیاکی سردخانه 1400/10/11 1400/10/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره فضا و خدمات انباردای محمولات پروتئینی 1400/10/06 1400/10/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره فضا و خدمات انباردای محمولات پروتئینی 1400/10/06 1400/10/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره فضا و خدمات انباردای محمولات پروتئینی 1400/10/06 1400/10/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره فضا و خدمات انباردای محمولات پروتئینی 1400/10/06 1400/10/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره فضا و خدمات انباردای محمولات پروتئینی 1400/10/06 1400/10/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره فضا و خدمات انباردای محمولات پروتئینی 1400/10/06 1400/10/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره فضا و خدمات انباردای محمولات پروتئینی 1400/10/06 1400/10/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره فضا و خدمات انباردای محمولات پروتئینی 1400/10/06 1400/10/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره فضا و خدمات انباردای محمولات پروتئینی در سردخانه استان 1400/10/06 1400/10/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره فضا و خدمات انباردای محمولات پروتئینی 1400/10/06 1400/10/09
صفحه 1 از 11