مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات واگذاری خدمات شهری و فضای سبز شهر سنقر (بصورت حجمی) در سال ۱۴۰۰ 1400/10/18 1400/10/21
مناقصه عملیات واگذاری خدمات شهری و فضای سبز شهر 1400/10/14 1400/10/21
مناقصه عملیات واگذاری خدمات شهری و فضای سبز 1400/10/14 1400/10/21
مناقصه تعمیرات شبکه آبرسانی در سطح شهر 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیرات فاضلاب و دفع آبهای سطحی 1400/09/16 1400/09/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای دفع آب های سطحی و فاضلاب 1400/09/15 1400/09/18
مناقصه تعمیرات شبکه آبرسانی در سطح شهر 1400/09/15 1400/09/18
مناقصه تعمیرات شبکه آبرسانی 1400/07/19 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیرات فاضلاب و دفع آبهای سطحی 1400/07/19 1400/07/20
مناقصه دفع آب های سطحی و فاضلاب در سطح شهر و پارک ها 1400/07/18 1400/07/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات شبکه آب رسانی در سطح شهر 1400/07/17 1400/07/20
مناقصه عملیات واگذاری خدمات شهری و فضای سبز شهر 1400/06/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز شهر 1400/06/10 1400/06/14
مناقصه واگذاری پارک 1400/04/15 1400/04/17
مناقصه پارک 1400/04/14 1400/04/17
مناقصه تعمیرات شبکه آبرسانی در سطح شهر 1400/04/09 1400/04/10
مناقصه تعمیرات فاضلاب و دفع آب های سطحی 1400/04/08 1400/04/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات فاضلاب و دفع آبهای سطحی 1400/04/07 1400/04/10
مناقصه تعمیرات شبکه آبرسانی در سطح شهر 1400/03/20 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و تحویل ماسه شکسته و شن 1400/03/20 1400/03/22
صفحه 1 از 12