مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات واگذاری خدمات شهری و فضای سبز شهر سنقر (بصورت حجمی) به مدت یکسال 1398/08/06 1398/08/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات واگذاری خدمات شهری و فضای سبز شهر سنقر (بصورت حجمی) به مدت یکسال 1398/07/21 1398/07/24
عملیات واگذاری خدمات شهری و فضای سبز شهر 1398/06/26 1398/06/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات واگذاری خدمات شهری و فضای سبز شهر سنقر (بصورت حجمی) به مدت یکسال 1398/06/25 1398/06/28
بهسازی بلوار-بهسازی معابر و .... 1398/06/25 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات خدمات شهری و فضای سبز 1398/05/08 1398/05/10
واگذاری عملیات خدمات شهری وفضای سبز شهر 1398/04/27 1398/04/27
واگذاری خدمات شهری و فضای سبز شهر 1398/04/26 1398/04/27
بهسازی خیابان - بهسازی معابر 1398/04/18 1398/04/22
واگذاری انجام امور بهسازی معابر بلوار 1398/03/26 1398/03/31
صفحه 1 از 14