کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7400087 مناقصه خرید کابل فشار متوسط آلومینیوم زره دار مقطع 1*300 استان مرکزی 1402/09/13 رجوع به آگهی
7396800 مناقصه خرید کابل فشار متوسط آلومینیوم زره دار مقطع 300-1 استان مرکزی 1402/09/12 1402/09/16
7396449 مناقصه خرید انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف استان مرکزی 1402/09/12 رجوع به آگهی
7395159 مناقصه خرید انواع تابلوی فشار ضعیف (از محل منابع دولتی) استان مرکزی 1402/09/12 رجوع به آگهی
7393279 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف استان مرکزی 1402/09/11 1402/09/16
7393275 مناقصه خرید انواع تابلوی فشار ضعیف استان مرکزی 1402/09/11 1402/09/16
7391107 مناقصه خرید انواع تابلوی فشار ضعیف استان مرکزی 1402/09/11 رجوع به آگهی
7371701 مناقصه خرید انواع کات اوت استان مرکزی 1402/09/05 رجوع به آگهی
7367499 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید انواع کات اوت استان مرکزی 1402/09/04 1402/09/08
7367491 مناقصه خرید انواع کابل 20 کیلو ولت آلومینیوم زره دار استان مرکزی 1402/09/04 1402/09/08
7366986 مناقصه خرید انواع کابل 20 کیلوولت آلومینیوم زره دار استان مرکزی 1402/09/04 رجوع به آگهی
7361314 مناقصه خرید انواع کات اوت استان مرکزی 1402/09/01 رجوع به آگهی
7361223 مناقصه خرید انواع کابل 20 کیلو ولت آلومینیوم زره دار استان مرکزی 1402/09/01 رجوع به آگهی
7348716 مناقصه اجرای طرح جهادی اصلاح شبکه های فرسوده با استفاده از کابل خودنگهدار استان مرکزی 1402/08/28 رجوع به آگهی
7348607 مناقصه خرید لامپ 30وات LED استان مرکزی 1402/08/28 1402/09/02
7348597 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای طرح جهادی اصلاح شبکه های فرسوده با استفاده از کابل خودنگهدار استان مرکزی 1402/08/28 1402/09/02
7347332 مناقصه خرید لامپ 30 وات LED استان مرکزی 1402/08/28 رجوع به آگهی
7344338 مناقصه خرید لامپ 30 وات LED استان مرکزی 1402/08/27 رجوع به آگهی
7344213 مناقصه اجرای طرح جهادی اصلاح شبکه های فرسوده با استفاده از کابل خودنگهدار استان مرکزی 1402/08/27 رجوع به آگهی
7270842 مناقصه اصلاح و بازسازی تجهیزات برکناری شبکه استان مرکزی 1402/08/14 1402/08/18
صفحه 1 از 75