مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
قرائت لوازم اندازه گیری مشترکین عادی و دیماندی، وصول مطالبات 1399/11/06 رجوع به آگهی
خرید سیم آلومینیوم با مغز فولاد -هاینا نمره 120 1399/11/06 1399/11/12
خرید انواع سیم آلومینیوم نمره 120 با مغزی فولاد (هاینا) 1399/11/06 رجوع به آگهی
بازدید محل ، نصب ، تعویض ، اصلاح لوازم اندازه گیری و کابل سرویس انشعاب مشترکین عادی در سطح مدیریت ه... 1399/11/05 رجوع به آگهی
تامین نیروی انسانی - شناسایی مشاور برای انجام خدمات نظارت بر فرآیندهای مهندسی، بهره برداری و مشترکی... 1399/10/25 رجوع به آگهی
تامین نیروی انسانی 1399/10/24 رجوع به آگهی
تامین نیروی انسانی 1399/10/24 رجوع به آگهی
تامین نیروی انسانی برای منطقه یک 1399/10/24 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین نیروی انسانی برای منطقه 1399/10/24 1399/11/08
مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین نیروی انسانی برای منطقه دو 1399/10/24 1399/11/08
صفحه 1 از 84