مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5920773 مناقصه خرید 150 دستگاه سکسیونر گازی هوایی موتور دار دارای قابلیت اتوماسیون شبکه 1401/08/16 رجوع به آگهی
5920502 مناقصه خرید پنل ارسال و دریافت پیام کوتاه متنی انبوه 1401/08/16 رجوع به آگهی
5916872 مناقصه خرید پنل ارسال و دریافت پیام کوتاه متنی انبوه 1401/08/15 رجوع به آگهی
5915395 مناقصه خرید 150 دستگاه سکسیونر گازی هوایی موتور دار دارای قابلیت اتوماسیون شبکه 1401/08/15 رجوع به آگهی
5844475 مناقصه اجرای فاز سوم احداث ساختمان جدید ستاد 1401/08/02 رجوع به آگهی
5840136 مناقصه اجرای فاز سوم احداث ساختمان جدید ستاد 1401/08/01 رجوع به آگهی
5839530 مناقصه برداشت و ثبت اطلاعات مشترکین عادی، شبکه فشار ضعیف و روشنایی معابر در سامانه اطلاعات مکانی مدیریت توزیع برق 1401/08/01 رجوع به آگهی
5777421 مناقصه احداث ساختمان پست های زمینی عمومی برق 1401/07/19 1401/07/28
5775241 مناقصه احداث ساختمان پست های زمینی 1401/07/19 رجوع به آگهی
5769959 مناقصه احداث ساختمان پست های زمینی 1401/07/18 رجوع به آگهی
5751828 مناقصه خرید پنل ارسال و دریافت پیام کوتاه متنی انبوه 1401/07/11 رجوع به آگهی
5750923 مناقصه اجرای طرح های عمرانی مصوب 1401/07/11 رجوع به آگهی
5736888 مناقصه خرید پنل ارسال و دریافت پیام کوتاه متنی انبوه 1401/07/10 رجوع به آگهی
5736869 مناقصه اجرای طرح های عمرانی 1401/07/10 رجوع به آگهی
5686336 مناقصه برداشت و ثبت اطلاعات مشترکین عادی شبکه فشار ضعیف و روشنایی معابر در سامانه 1401/06/23 رجوع به آگهی
5681935 مناقصه برداشت و ثبت اطلاعات مشترکین عادی، شبکه فشار ضعیف و روشنایی معابر در سامانه اطلاعات مکانی 1401/06/22 رجوع به آگهی
5678669 مناقصه خرید انواع تیر بتنی گرد 1401/06/21 رجوع به آگهی
5677775 مناقصه خرید سیم آلومینیوم 1401/06/21 رجوع به آگهی
5674452 مناقصه خرید انواع تیربتنی گرد 1401/06/20 رجوع به آگهی
5673765 مناقصه خرید سیم آلومینیوم نمره 120 (هاینا) 1401/06/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 63