مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5990724 مناقصه خرید و اجرای آسفالت 1401/09/07 رجوع به آگهی
5982848 مناقصه انتخاب پیمانکار جهت نخاله برداری ، خاکبرداری و خاکریزی بلوار 1401/09/05 رجوع به آگهی
5953265 مناقصه تکمیل مخزن آب 1401/08/25 رجوع به آگهی
5939957 مناقصه خرید آسفالت جهت معابر محدوده ناحیه 1401/08/22 رجوع به آگهی
5939853 مناقصه تامین بخشی از نیروی کارگر فضای سبز ، کارگر خدماتی 1401/08/22 رجوع به آگهی
5925071 مناقصه تکمیل مخزن آب 1401/08/17 رجوع به آگهی
5917206 مناقصه خرید آسفالت جهت معابر محدوده ناحیه 1401/08/15 رجوع به آگهی
5916193 مناقصه تامین بخشی از نیروی کارگر فضای سبز ، کارگر خدماتی 1401/08/15 رجوع به آگهی
5915343 مناقصه انتخاب پیمانکار برای فعالیت های عمرانی جمع آوری، زیرسازی، خرید آسفالت 1401/08/14 رجوع به آگهی
5914433 مناقصه انتخاب پیمانکار و خرید آسفالت 1401/08/14 1401/08/21
5913710 مناقصه انتخاب پیمانکار برای فعالیت های عمرانی شامل جمع آوری، زیرسازی، خرید آسفالت 1401/08/14 رجوع به آگهی
5897927 مناقصه واگذاری تهیه و بارگیری ، حمل مخلوط و تخلیه در معابر اصلی و فرعی شهرک - خرید و اجرای جدول و بلوک فرش معابر شهرک 1401/08/09 رجوع به آگهی
5897500 مناقصه انجام فعالیت عمرانی شامل جمع اوری آسفالت زیرسازی و خرید آسفالت - خرید آسفالت 1401/08/09 رجوع به آگهی
5897493 مناقصه واگذاری ادامه آسفالت بلوار - خرید و اجرای بلوک فرش معابر سطح شهر - تأمین ماشین آلات راهسازی جهت زیرسازی معابر 1401/08/09 رجوع به آگهی
5840769 مناقصه واگذاری تهیه و بارگیری ، حمل مخلوط و تخلیه در معابر اصلی و فرعی شهرک - خرید و اجرای جدول و بلوک فرش معابر شهرک 1401/08/01 رجوع به آگهی
5840768 مناقصه واگذاری ادامه آسفالت بلوار - خرید و اجرای بلوک فرش معابر سطح شهر - تأمین ماشین آلات راهسازی جهت زیرسازی معابر 1401/08/01 رجوع به آگهی
5840670 مناقصه انجام فعالیت عمرانی ضلع غربی بلوار-خرید آسفالت- انجام فعالیت عمرانی بلوار 1401/08/01 رجوع به آگهی
5769024 مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تکمیل مخزن آب 1401/07/18 رجوع به آگهی
5730396 مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تکمیل مخزن آب 1401/07/07 رجوع به آگهی
5711047 مناقصه واگذاری تهیه و بارگیری ، حمل مخلوط و تخلیه در معابر اصلی و فرعی شهرک - خرید و اجرای جدول و بلوک فرش معابر شهرک 1401/06/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 42