مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث آموزشگاه 1400/10/26 1400/10/30
مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل آموزشگاه 1400/10/26 1400/10/30
مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث آموزشگاه 6 کلاسه 1400/10/26 1400/10/30
مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل آموزشگاه ابتدایی عشایری 1400/10/26 1400/10/30
مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث آموزشگاه 6 کلاسه 1400/10/26 1400/10/30
مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل هنرستان 1400/10/26 1400/10/30
مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل آموزشگاه 12 کلاسه 1400/10/26 1400/10/30
مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل آموزشگاه 12 کلاسه 1400/10/26 1400/10/30
مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل آموزشگاه 1400/10/26 1400/10/30
مناقصه خرید 130 تخته چادر 1400/10/14 1400/10/19
مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه و نصب عایق رطوبتی مدارس 1400/10/12 1400/10/14
مناقصه تهیه و نصب عایق رطوبتی مدارس 1400/10/12 1400/10/14
مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل آموزشگاه 1400/10/12 1400/10/14
مناقصه تهیه و نصب عایق رطوبتی مدارس 1400/10/12 1400/10/14
مناقصه تهیه و نصب عایق رطوبتی مدارس 1400/10/12 1400/10/14
مناقصه تکمیل آموزشگاه 1400/10/12 1400/10/14
مناقصه تکمیل سالن ورزشی و پیش دبستانی 1400/10/01 1400/10/06
مناقصه لوله کشی گاز، اصلاح سیستم گرمایش و تعویض مشعل 1400/10/01 1400/10/06
مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل آموزشگاه 1400/10/01 1400/10/06
مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث آموزشگاه استثنایی 1400/10/01 1400/10/06
صفحه 1 از 11