مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه و نصب تابلوهای عمودی اخطاری - انتظامی - حاشیه نما و اطلاعات ریلی وتجهیزات ترافیکی 1392/07/06 1392/07/15
واگذاری نگهداری و اجرای روشنایی 1392/07/06 1392/07/04
خریدو نصب تابلو VMS و سرویس نگهداری تابلو VS و بروز رسانی تلفن گویای 141 1392/07/06 1392/07/04
واگذاری نگهداری و اجرای روشنایی نقطه ای 1392/07/02 1392/07/04
خریدو نصب تابلو VMS و سرویس نگهداری تابلو VS و بروز رسانی تلفن گویا 1392/07/02 1392/07/04
تهیه و نصب تابلوهای عمودی اخطاری - انتظامی - حاشیه نما و اطلاعات ریلی وتجهیزات ترافیکی 1392/07/02 1392/07/15
واگذاری تکمیل محور 1391/03/20 1391/03/31
واگذاری عملیات مابقی محور 1391/03/20 1391/03/31
واگذاری اجرای عملیات راهسازی پروژه محور 1391/03/20 1391/03/31
واگذاری بهسازی محور 1391/03/20 1391/03/31
صفحه 1 از 74