مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات تهیه و نصب تابلو علائم ایمنی و حفاظ بتنی 1400/07/08 1400/07/14
مناقصه تهیه و نصب تابلوهای عمودی اخطاری - انتظامی - حاشیه نما و اطلاعات ریلی وتجهیزات ترافیکی 1392/07/06 1392/07/15
مناقصه واگذاری نگهداری و اجرای روشنایی 1392/07/06 1392/07/04
مناقصه خریدو نصب تابلو VMS و سرویس نگهداری تابلو VS و بروز رسانی تلفن گویای 141 1392/07/06 1392/07/04
مناقصه واگذاری نگهداری و اجرای روشنایی نقطه ای 1392/07/02 1392/07/04
مناقصه خریدو نصب تابلو VMS و سرویس نگهداری تابلو VS و بروز رسانی تلفن گویا 1392/07/02 1392/07/04
مناقصه تهیه و نصب تابلوهای عمودی اخطاری - انتظامی - حاشیه نما و اطلاعات ریلی وتجهیزات ترافیکی 1392/07/02 1392/07/15
مناقصه واگذاری تکمیل محور 1391/03/20 1391/03/31
مناقصه واگذاری عملیات مابقی محور 1391/03/20 1391/03/31
مناقصه واگذاری اجرای عملیات راهسازی پروژه محور 1391/03/20 1391/03/31
مناقصه واگذاری بهسازی محور 1391/03/20 1391/03/31
مناقصه واگذاری عملیات مابقی محور 1391/03/18 1391/03/31
مناقصه واگذاری تکمیل محور 1391/03/18 1391/03/31
مناقصه واگذاری بهسازی محور 1391/03/18 1391/03/31
مناقصه واگذاری اجرای عملیات راهسازی پروژه 1391/03/18 1391/03/31
مناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری چراغ های چشمک زن برقی و خورشیدی شهرستان 1391/02/30 1391/03/08
مناقصه واگذاری مابقی عملیات کیلومتر 800+12 الی 15 محور 1391/02/30 1391/03/08
مناقصه واگذاری مابقی عملیات کیلومتر 800+12 الی 15 محور 1391/02/26 1391/03/08
مناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری چراغ های چشمک زن برقی و خورشیدی 1391/02/26 1391/03/08
مناقصه تعریض و احداث روستای کوپر 1391/02/21 1391/02/28
صفحه 1 از 38