کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8006068 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : 1- عملیات لوله رانی مقطع باز ولوله گذاری( نقبی )خط انتقال فاضلاب به قطر 1400 میلی متر 2- عملیات اجرایی لوله گذاری خط انتقال فاضلاب به روش نقبی و احداث آدم روهای استان تهران 1403/02/31 1403/03/07
8005052 مناقصه خرید پله منهول فاضلابی به تعداد 30000 عدد استان تهران 1403/02/31 1403/03/06
8003546 مناقصه خرید پله منهول فاضلابی به تعداد 30000 فقره استان تهران 1403/02/30 1403/03/06
8003526 مناقصه لوله گذاری روش نقبی و احداث آدم روهای بخش سوم خطوط انتقال اضطراری و بخش انتهایی خط انتقال خرگوش دره استان تهران 1403/02/30 1403/03/07
8003467 مناقصه عملیات لوله رانی(مقطع باز) و لوله گذاری (نقبی) خط انتقال فاضلاب به قطر 1400 میلیمتر استان تهران 1403/02/30 1403/03/07
7990147 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل: عملیات لوله رانی (مقطع باز) و لوله گذاری (نقبی) خط انتقال فاضلاب به قطر 1400 میلی متر - عملیات اجرایی لوله گذاری خط انتقال فاضلاب به روش نقبی و احداث آدم روهای بخش سوم خطو... استان تهران 1403/02/30 1403/03/07
7989819 مناقصه خرید پله منهول فاضلابی به تعداد 30000 عدد استان تهران 1403/02/30 1403/03/06
7982046 مناقصه احداث تصفیه خانه استان تهران 1403/02/27 رجوع به آگهی
7982015 مناقصه خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن دوجداره کُرتیوب با اتصال جوش الکتروفیوژن به طول 3000متر قطر 1200 میلیمتر استان تهران 1403/02/27 رجوع به آگهی
7982012 مناقصه خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن دو جداره کاروگیت بصورت کوپلر سرخود به طول 4000 متر قطر 800 میلیمتر استان تهران 1403/02/27 رجوع به آگهی
7982011 مناقصه خرید 54 تن پلی الکترولیت مورد نیاز واحدهای 1الی4 تصفیه خانه فاضلاب استان تهران 1403/02/27 رجوع به آگهی
7982009 مناقصه خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن دوجداره کرتیوب با اتصال جوش الکتروفیوژن به قطر 1000 میلیمتر و طول 600 متر استان تهران 1403/02/27 رجوع به آگهی
7982007 مناقصه خرید لوله و اتصالات دوجداره کاروگیت بصورت کوپلر سرخود به طول 80000 متر قطر 250 میلیمتر استان تهران 1403/02/27 رجوع به آگهی
7975826 مناقصه اجرای نمای ساختمان استان تهران 1403/02/26 1403/03/01
7971388 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی اجرای نمای ساختمان ستادی آبفای استان تهران (ساختمان شکیب) به متراژ 11500 متر مربع نما استان تهران 1403/02/25 1403/03/01
7970821 مناقصه اجرای نمای ساختمان ستادی استان تهران 1403/02/25 1403/03/01
7964761 مناقصه انتخاب مشاور با موضوع انجام خدمات نظارت بر اجرای عملیات خطوط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب استان تهران 1403/02/24 1403/02/30
7964687 مناقصه خرید لوله بتن پلیمری و اتصالات مربوطه ویژه عملیات لوله رانی (PIPE JACKING) استان تهران 1403/02/24 1403/02/30
7960626 مناقصه انجام خدمات نظارت بر اجرای عملیات خطوط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب مناطق 21 و 22 شهر تهران استان تهران 1403/02/23 1403/02/30
7960449 مناقصه خرید لوله بتن پلیمری و اتصالات مربوطه ویژه عملیات لوله رانی (PIPE JACKING) به طول 1700متر قطر 1200 میلیمتر استان تهران 1403/02/23 1403/02/30
صفحه 1 از 56