کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7395813 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل : خرید 5 دستگاه HTP همراه با سیستم پالایشگاه سوخت و پالایشگاه کربن - خرید قطعات یدکی واحد نیروگاه CHP مدول 1 الی 4 تصفیه خانه فاضلاب استان تهران 1402/09/12 1402/09/18
7392406 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید 5 دستگاه HTP (پیرولیز) همراه با سیستم پالایشگاه سوخت و پالایشگاه کربن جهت مدیریت و بهره وری لجن استان تهران 1402/09/11 1402/09/18
7391369 مناقصه خرید قطعات یدکی مورد نیاز واحد نیروگاه CHP مدول های 1 الی 4 تصفیه خانه فاضلاب استان تهران 1402/09/11 1402/09/18
7391025 مناقصه 2 عنوان شامل خرید 5 دستگاه HTP همراه با سیستم پالایشگاه سوخت و پالایشگاه کربن - خرید قطعات یدکی واحد نیروگاه CHP استان تهران 1402/09/11 1402/09/18
7388494 مناقصه عملیات اجرائی لوله گذاری خطوط فاضلابرو و احداث آدمروها استان تهران 1402/09/09 رجوع به آگهی
7387215 مناقصه عملیات احداث شبکه جمع آوری فاضلاب استان تهران 1402/09/09 1402/09/20
7385353 مناقصه عملیات احداث شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه 22شهرداری استان تهران 1402/09/08 1402/09/20
7385341 مناقصه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات مناطق 4 و 8 شهرداری تهران استان تهران 1402/09/08 1402/09/15
7385328 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات احداث شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه 22 شهرداری تهران، محدوده شرقی دریاچه خلیج فارس(چیتگر) _قطعه شماره2 استان تهران 1402/09/08 1402/09/15
7384446 مناقصه انجام عملیات اجرائی لوله گذاری خطوط فاضلابرو و احداث آدم روها استان تهران 1402/09/08 1402/09/15
7383769 مناقصه دو عنوان مناقصه شامل :عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات - عملیات احداث شبکه جمع آوری فاضلاب استان تهران 1402/09/08 1402/09/15
7381773 مناقصه انجام خدمات مشاور کارفرما برای پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب به روش EPC استان تهران 1402/09/07 1402/09/13
7380333 مناقصه انجام عملیات اجرائی لوله گذاری خطوط فاضلابرو و احداث آدم روها استان تهران 1402/09/07 1402/09/15
7380330 مناقصه واگذاری احداث تصفیه خانه فاضلاب خرگوش دره به روش طرح و ساخت به روش EPC استان تهران 1402/09/07 1402/09/13
7379561 مناقصه عملیات اجرائی لوله گذاری خطوط فاضلابرو و احداث آدمروهای منطقه 22 شهرداری استان تهران 1402/09/07 1402/09/15
7377961 مناقصه خرید سه ایستگاه پایش کیفی فاضلاب استان تهران 1402/09/06 1402/09/11
7375793 مناقصه انجام خدمات مشاور کارفرما برای پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب دره به روش EPC استان تهران 1402/09/06 1402/09/13
7375373 مناقصه واگذاری نگهداری، تعمیرات و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب شهرک استان تهران 1402/09/06 1402/09/11
7372435 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید سه ایستگاه پایش کیفی فاضلاب (بر اساس تولید داخل) استان تهران 1402/09/05 1402/09/11
7371832 مناقصه خرید سه ایستگاه پایش کیفی فاضلاب استان تهران 1402/09/05 1402/09/11
صفحه 1 از 47