مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری غذای گرم روزانه کارکنان عملیاتی انبار نفت 1397/12/07 رجوع به آگهی
واگذاری غذای گرم روزانه کارکنان عملیاتی انبار نفت 1397/12/06 رجوع به آگهی
واگذاری غذای گرم روزانه کارکنان عملیاتی انبار نفت 1397/12/02 1397/12/06
واگذاری اداره امور خدماتی، دفتری ستاد و نمازخانه بین راهی 1397/11/14 رجوع به آگهی
واگذاری اداره امور خدماتی، دفتری ستاد و نمازخانه بین راهی 1397/10/05 1397/10/10
واگذاری اداره امور انبار نفت 1397/10/02 رجوع به آگهی
واگذاری اداره امور خدماتی، دفتری ستاد و نمازخانه بین راهی 1397/10/02 1397/10/10
واگذاری اداره امور انبار نفت 1397/10/01 رجوع به آگهی
واگذاری اداره امور انبار نفت 1397/10/01 1397/10/08
پیمان غذایی 1397/09/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 32