مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5985027 مناقصه انجام عملیات کابلکشی ارتباطی فیبرنوری 1401/09/06 رجوع به آگهی
5972761 مناقصه خرید تجهیزات ارائه سرویس ADSL/POTS 1401/09/01 رجوع به آگهی
5970363 مناقصه خرید تجهیزات ارائه سرویس ADSL/POTS 1401/09/01 رجوع به آگهی
5968738 مناقصه خرید تجهیزات ارائه سرویس ADSL/POTS 1401/08/30 رجوع به آگهی
5965585 مناقصه عملیات نصب و افزایش تکنولوژی USO روستایی 1401/08/29 رجوع به آگهی
5964484 مناقصه خرید تجهیزات ارائه سرویس ADSL/POTS 1401/08/29 رجوع به آگهی
5948814 مناقصه انجام عملیات کابلکشی ftth شهرک صنعتی 1401/08/24 رجوع به آگهی
5945016 مناقصه انجام عملیات کابلکشی FTTH 1401/08/23 رجوع به آگهی
5943545 مناقصه انجام عملیات کابلکشی FTTH 1401/08/23 رجوع به آگهی
5909735 مناقصه انجام عملیات اجرایی کابل کشی و مفصلبندی مسی و نوری 1401/08/12 رجوع به آگهی
5907786 مناقصه انجام عملیات کابلکشی ارتباطی فیبر نوری 1401/08/11 رجوع به آگهی
5892688 مناقصه انجام عملیات کابلکشی ارتباطی فیبرنوری 1401/08/08 رجوع به آگهی
5868883 مناقصه انجام عملیات کابلکشی ارتباطی فیبرنوری 1401/08/07 رجوع به آگهی
5837608 مناقصه واگذاری انجام عملیات اجرائی کابلکشی و مفصلبندی مسی و نوری 1401/07/30 رجوع به آگهی
5806009 مناقصه انجام عملیات نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی مخابرات 1401/07/26 رجوع به آگهی
5803866 مناقصه انجام عملیات نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی مخابرات 1401/07/25 1401/07/30
5801953 مناقصه انجام عملیات نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی 1401/07/25 رجوع به آگهی
5798157 مناقصه عملیات اجرائی کابلکشی و مفصلبندی فیبر نوری 1401/07/24 رجوع به آگهی
5798155 مناقصه عملیات اجرائی کابلکشی و مفصلبندی فیبر نوری FTTH 1401/07/24 رجوع به آگهی
5794026 مناقصه عملیات اجرائی کابلکشی و مفصلبندی فیبر نوری 1401/07/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 86