مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری نگهداری، راهبری و بازسازی تاسیسات شبکه کابل هوایی و کلیه امور مربوط به سالن دستگاه ، نیرو و... 1397/12/01 1397/12/11
ذاری نگهداری، بهینه سازی و بازسازی شبکه کابل و سیستم های PG و نیز نگهداری شبکه هوایی شامل سیم کشی و... 1397/12/01 1397/12/11
انجام عملیات نگهداری سایت های BTS و رپیتر و لینک های ارتباطی BSC-BTS بخش موبایل روستایی 1397/11/17 1397/11/24
واگذاری نگهداری سایتهای BTS و رپیتر و لینکهای ارتباطی BTS – BSC "بخش موبایل روستایی 1397/11/15 1397/11/24
عملیات اجرایی کابلکشی و مفصلبندی مسی و نوری کافوهای KVOO.03A و ONU03 1397/11/13 1397/11/21
انجام عملیات نگهداری سایت های BTS و رپیتر و لینک های ارتباطی BSC-BTS بخش موبایل MCI 1397/11/13 1397/11/21
عملیات اجرایی کابلکشی و مفصلبندی مسی و نوری کافوهای KVOO.03A و ONU03 1397/11/11 1397/11/21
انجام عملیات نگهداری سایتهای BTS و رپیتر و لینکهای ارتباطی BTS – BSC " بخش موبایل MCI 1397/11/11 1397/11/21
خرید کابل نوری 12 کرو 24 کر sm 1397/10/18 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی کابلکشی و مفصلبندی مسی و نوری و راه اندازی طرحهای اختصاصی 1397/09/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 92