مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام عملیات نگهداری بهینه و بازسازی شبکه کابل نوری و مسی و سیستم های PG، سالن دستگاه، نیرو، MDF و ش... 1398/10/28 1398/11/05
نگهداری، بهینه سازی، مراقبت و حفاظت از شبکه فیببر نوری استان 1398/10/28 رجوع به آگهی
واگذاری خرید و اجرای عملیات ایمن سازی سایت های موبایل همراه اول در سطح استان 1398/10/28 1398/11/05
انجام عملیات نگهداری بهینه و بازسازی شبکه کابل نوری و مسی و سیستم های PG ، سالن دستگاه نیرو MDF و شب... 1398/10/25 1398/11/05
نگهداری، بهینه سازی، مراقبت و حفاظت از شبکه فیببر نوری استان 1398/10/25 رجوع به آگهی
واگذاری خرید و اجرای عملیات ایمن سازی سایت های موبایل همراه اول در سطح استان 1398/10/25 1398/11/05
ارایه خدمات خودروهای استیجاری (خودرو با راننده) 1398/10/11 1398/10/18
واگذاری عملیات اجرایی کابلکشی و مفصلبندی فیبر نوری 1398/10/11 1398/10/18
واگذاری انجام عملیات نگهداری بهینه و بازسازی شبکه کابل و سیستم های PG و نیز نگهداری شبکه هوایی شامل... 1398/09/27 1398/10/04
نگهداری، بهینه سازی و بازسازی شبکه کابل و سیستم های pg و نیز نگهداری شبکه هوایی شامل سیم کشی و باز س... 1398/09/26 1398/10/04
صفحه 1 از 103