مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید تجهیزات اداری و کلاسی مورد نیاز مدارس سطح اس... 1399/11/01 1399/11/04
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید تجهیزات اداری و کلاسی مورد نیاز مدارس سطح اس... 1399/11/01 1399/11/04
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید تجهیزات اداری و کلاسی مورد نیاز مدارس سطح اس... 1399/11/01 1399/11/04
خرید تجهیزات اداری و کلاسی مورد نیاز مدارس سطح استان (500 دستگاه دیتا پروژکتور و پرده نمایش ) 1399/11/01 1399/11/04
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید تجهیزات اداری و کلاسی مورد نیاز مدارس سطح اس... 1399/11/01 1399/11/04
خرید تجهیزات سرمایشی و گرمایشی مورد نیاز مدارس سطح استان 1399/11/01 1399/11/04
خرید تجهیزات سرمایشی و گرمایشی مورد نیاز مدارس سطح استان (۵۰۰ کولر گازی پنجره ای سرد ۲۴۰۰۰) - خرید ت... 1399/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سالن ورزشی شهرستان دشتیاری 1399/10/23 1399/10/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدرسه 3 کلاسه انجیرک نصرت آباد زاهدان 1399/10/22 1399/10/25
احداث مدرسه کودکان استثنایی 1399/10/22 1399/10/25
صفحه 1 از 72