مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5974223 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدارس یک کلاسه 1401/09/01 1401/09/08
5974185 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدرسه یک کلاسه 1401/09/01 1401/09/08
5974181 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدرسه یک کلاسه 1401/09/01 1401/09/08
5974180 مناقصه احداث مدرسه یک کلاسه 1401/09/01 1401/09/08
5974177 مناقصه احداث مدرسه یک کلاسه 1401/09/01 1401/09/08
5974175 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدرسه 2 کلاسه 1401/09/01 1401/09/08
5974174 مناقصه احداث مدرسه یک کلاسه 1401/09/01 1401/09/08
5974173 مناقصه احداث مدرسه یک کلاسه 1401/09/01 1401/09/08
5974159 مناقصه احداث مدرسه یک کلاسه 1401/09/01 1401/09/08
5867660 مناقصه تامین و تعمیر سیستم های گرمایشی و سرمایشی و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان ها (خرید 1000 دستگاه اسپیلت سرد و گرم 24000 ) 1401/08/05 1401/08/09
5862947 مناقصه خرید تجهیزات - صندلی گردان 2000 عدد - مبل اداری کلاسی تعداد 4000 عدد -صندلی معلم - اسپیلت سرد و گرم 1401/08/04 1401/08/09
5862656 مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز مدارس تکمیلی نیمه تمام خیری (2000 میز اداری 4کشو ) 1401/08/04 1401/08/09
5851798 مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز مدارس تکمیلی نیمه تمام خیری سطح استان س و ب (2000 صندلی گردان) 1401/08/03 1401/08/09
5851791 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید تجهیزات مورد نیاز مدارس تکمیلی نیمه تمام خیری سطح استان (1000میز مدیریت) 1401/08/03 1401/08/09
5851780 مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز مدارس تکمیلی نیمه تمام خیری 1401/08/03 1401/08/09
5851729 مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز مدارس تکمیلی (4000میز و صندلی معلم) 1401/08/03 1401/08/09
5848170 مناقصه خرید تجهیزات - صندلی گردان - مبل اداری کلاسی - میز مدیریت و صندلی معلم - اسپیلت سرد و گرم 1401/08/03 1401/08/09
5838297 مناقصه خرید اسپیلت سرد و گرم 18000 به تعداد 1500 عدد 1401/07/30 1401/08/04
5813147 مناقصه تامین و تعمیر سیستم های گرمایشی و سرمایشی و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان ها 1401/07/27 1401/08/04
5810597 مناقصه خرید اسپیلت سرد و گرم 1401/07/27 1401/08/04
صفحه 1 از 61