مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات ایاب و ذهاب 1397/07/16 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات ایاب و ذهاب 1397/07/12 رجوع به آگهی
ایاب و ذهاب مراکز انتقال نفت و تاسیسات 1397/07/12 رجوع به آگهی
پیمان احداث سوله دیزل روم و اجرای سیستم رینگ آب و هایدرانت آتش نشانی مرکز انتقال نفت 1396/10/17 رجوع به آگهی
پیمان احداث سوله دیزل روم و اجرای سیستم رینگ آب و هایدرانت آتش نشانی مرکز انتقال نفت 1396/10/07 رجوع به آگهی
اجرای سیستم اطفاء حریق و تزریق فوم مخزن شماره 201 نفت گاز مرکز انتقال نفت 1396/08/20 رجوع به آگهی
اجرای سیستم اطفاء حریق و تزریق فوم مخزن شماره 201 نفت گاز مرکز انتقال نفت 1396/08/11 رجوع به آگهی
ایاب و ذهاب مراکز انتقال نفت 1396/06/20 رجوع به آگهی
اجرای سیستم اطفاء حریق و تزریق فوم مخزن شماره 201 نفت گاز مرکز انتقال نفت 1396/06/19 رجوع به آگهی
ایاب و ذهاب مرکز انتقال نفت 1396/06/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 32