مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب شهرستان 1400/10/29 1400/11/03
مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی تجهیزات و متعلقات خط انتقال و ایستگاههای پمپاژ 1400/10/20 1400/10/26
مناقصه واگذاری بهره برداری، تعمیرات و رفع حوادث کلیه تاسیسات موجود آب شرب 1400/10/12 1400/10/19
مناقصه بهره برداری، تعمیرات و رفع حوادث کلیه تاسیسات موجود آب شرب شهر 1400/10/09 1400/10/15
مناقصه بهره برداری، تعمیرات و رفع حوادث کلیه تاسیسات موجود آب شرب شهر 1400/10/08 1400/10/15
مناقصه احداث مخزن هوایی 10 مترمکعبی و دیوار محوطه تاسیسات آبرسانی مجتمع روستایی 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه خرید لوله فولادی سیاه به قطر ۱۴ اینچ مخصوص جدار چاه آب 1400/10/08 1400/10/12
مناقصه واگذاری احداث مخزن 1000 مترمکعبی و دیوار محوطه تاسیسات 1400/10/08 1400/10/12
مناقصه حفر یک حلقه چاه آب - حفر یک حلقه چاه 1400/10/08 1400/10/15
مناقصه حفر یک حلقه چاه آب - حفر یک حلقه چاه 1400/10/07 1400/10/15
مناقصه خرید لوله فولادی سیاه به قطر ۱۴ اینچ مخصوص جدار چاه آب 1400/10/07 1400/10/12
مناقصه واگذاری احداث مخزن 1000 مترمکعبی و دیوار محوطه تاسیسات 1400/10/07 1400/10/12
مناقصه احداث مخزن هوایی 10 مترمکعبی و دیوار محوطه تاسیسات آبرسانی مجتمع روستایی 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه احداث مخزن 200 متر مکعبی و ایستگاه پمپاژ 1400/10/06 1400/10/11
مناقصه احداث مخزن 1000 متر مکعبی و دیوار تاسیسات 1400/10/06 1400/10/11
مناقصه احداث مخزن 200 متر مکعبی و ایستگاه پمپاژ و اتاقک برق و دیزل ژنراتور و مخزن ذخیره سوخت به همراه دیوار محوطه مجتمع 1400/10/04 1400/10/11
مناقصه واگذاری احداث مخزن زمینی ۵۰۰ مترمکعبی و دیوار محوطه مجتمع 1400/10/04 1400/10/09
مناقصه احداث مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی و دیوار تاسیسات 1400/10/04 1400/10/11
مناقصه واگذاری احداث مخزن زمینی ۵۰۰ مترمکعبی و دیوار محوطه مجتمع 1400/10/02 1400/10/09
مناقصه احداث مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی و دیوار تاسیسات روستا 1400/10/02 1400/10/11
صفحه 1 از 17