مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
پروژه احداث سردرب ورودی شهر 1399/04/16 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث فنداسیون ساختمان بازارچه شهرداری واقع درخیابان امامخ خمینی 1399/04/11 1399/04/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه آسالت معابرسطح شهرالشتر به صورت مکانیزه 1399/04/11 1399/04/12
بهسازی معابر جبران خسارت ناشی از سیل جدول کداری 1399/04/07 1399/04/07
واگذاری پروژه احداث فنداسیون بازارچه 1399/04/07 رجوع به آگهی
پروژه آسفالت معابر سطح شهر به صورت مکانیزه (جبران خسارت سیل به زیرساختهای شهری) 1399/04/07 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نیروهای حجمی وشرکتی به بخش خصوصی 1399/04/03 1399/04/04
واگذاری پروژه جدولگذاری معابر ومزاییک فرش معابر سطح شهر ونصب پل های عبور معابر پیاده رو 1399/04/02 1399/04/09
واگذاری امور خدماتی تنظیف فضای سبز و سد معبر شهر 1399/04/02 رجوع به آگهی
جدول گذاری معابر وموزایک فرش معابر سطح شهر 1399/03/20 1399/03/22
صفحه 1 از 22