مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید، حمل و پخش اسفالت معابر 1400/08/01 1400/08/06
مناقصه واگذاری پروژه تهیه و حمل و پخش آسفالت معابر 1400/07/28 1400/08/03
مناقصه واگذاری تعداد ۳۸ نفر نیروی شرکتی و خدماتی 1400/06/20 1400/06/22
مناقصه واگذاری کارهای خدمات شهری و فضای سبز 1400/06/20 1400/06/22
مناقصه نیروی خدماتی شرکتی 1400/06/20 1400/06/22
مناقصه واگذاری و انجام عملیات و امور خدمات شهری و فضای سبز - اجرائیات - پلیس ساختمانی - سد معبر و کارخانه شن و ماسه 1400/06/18 1400/06/22
مناقصه واگذاری و انجام عملیات و امور خدمات شهری و فضای سبز و نقلیه و آتش نشانی 1400/05/21 1400/05/21
مناقصه واگذاری نیروهای حجمی 1400/05/19 1400/05/21
مناقصه واگذاری نیوهای حجمی و شرکتی به شرکت های خدماتی دارای صلاحیت 1400/04/01 1400/04/03
مناقصه واگذاری و انجام عملیات و امور خدمات شهری و فضای سبز و نقلیه و آتش نشانی و کارخانه شن و ماسه و کنترل و رفع سد معبر و گشت ساختمانی 1400/04/01 1400/04/01
مناقصه واگذاری نیروهای حجمی و شرکتی به شرکت های خدماتی 1400/03/03 1400/03/09
مناقصه واگذاری و انجام عملیات و امور خدمات شهری و فضای سبز شهرداری 1400/03/03 1400/03/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای رنگ آمیزی خطوط پیاده رو وتقاطع 1400/02/01 1400/02/02
مناقصه واگذاری و انجام عملیات رنگ آمیزی خطوط پیاده رو ها و تقاطع های اصلی 1400/01/30 1400/01/29
مناقصه واگذاری و انجام عملیات و امور خدمات شهری و فضای سبز 1400/01/24 1400/01/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نیروهای حجمی و شرکتی به شرکتهای خدماتی دارای صلاحیت 1400/01/24 1400/01/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی معابر سطح شهر 1400/01/24 1400/01/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل محوطه سازی پارک 1400/01/21 1400/01/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قیر pg 1400/01/18 1400/01/19
مناقصه خرید آسفالت 1399/12/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 14