مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری تکمیل پروژه تکمیل کانال هدایت و دفع آبهای سطحی 1400/10/22 1400/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پروژه احداث کانال هدایت و دفع آبهای سطحی منطقه تنعیم 1400/10/15 1400/10/23
مناقصه واگذاری تکمیل پروژه تکمیل کانال هدایت و دفع آبهای سطحی 1400/10/15 1400/10/23
مناقصه واگذاری دیوار کشی محوطه جدید واحد موتوری 1400/10/05 1400/10/08
مناقصه دیوارکشی محوطه واحد موتوری 1400/09/28 1400/10/08
مناقصه دیوار کشی محوطه جدید 1400/09/27 1400/10/08
مناقصه اجاره جایگاه سی ان جی 1400/08/16 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره جایگاه CNG 1400/08/09 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره جایگاه سی ان جی 1400/08/08 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای جدولگذاری و پیاده روسازی- - اجرای پیاده روسازی بلوار 1400/06/29 1400/06/30
مناقصه اجرای جدولگذاری و پیاده روسازی - اجرای پیاده روسازی بلوار 1400/06/22 1400/06/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پیاده روسازی 1400/06/21 1400/06/30
مناقصه اجرای جدولگذاری و پیاده روسازی خیابان 1400/06/21 1400/06/30
مناقصه اجرای جدولگذاری و پیاده روسازی خیابان-اجرای پیاده روسازی 1400/05/03 1400/05/04
مناقصه ساماندهی ورودی 1400/04/27 1400/05/04
مناقصه پیاده روسازی،خط کشی رنگ امیزی، سرویس بهداشتی 1400/04/27 1400/05/04
مناقصه اجرای جدولگذاری و پیاده روسازی خیابان 1400/04/27 1400/05/04
مناقصه- اجرای پیاده روسازی بلوار 1400/04/27 1400/05/04
مناقصه خط کشی معابر سطح شهر 1400/04/27 1400/05/04
مناقصه واگذاری انجام فعالیت های عمرانی 1400/04/27 1400/05/04
صفحه 1 از 37