کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7388333 مناقصه خرید مصالح دانه بندی کوهی جهت تولید آسفالت استان آذربایجان غربی 1402/09/09 1402/09/15
7386222 مناقصه خرید مصالح دانه بندی شده جهت تولید آسفالت استان آذربایجان غربی 1402/09/08 1402/09/15
7310129 مناقصه اجاره جایگاه های سی ان جی استان آذربایجان غربی 1402/08/25 رجوع به آگهی
7276002 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه احداث ساختمان اداری شهرداری استان آذربایجان غربی 1402/08/15 1402/08/24
7199210 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان اداری شهرداری استان آذربایجان غربی 1402/07/24 1402/08/02
7195886 مناقصه اجاره جایگاه های سی ان جی استان آذربایجان غربی 1402/07/23 رجوع به آگهی
7088173 مناقصه خرید مصالح دانه بندی شده جهت تولید آسفالت استان آذربایجان غربی 1402/07/04 1402/07/12
7009243 مناقصه اجاره جایگاه های سی ان جی استان آذربایجان غربی 1402/06/14 رجوع به آگهی
6984131 مناقصه خرید مصالح شن و ماسه شسته رودخانه ای استان آذربایجان غربی 1402/06/11 1402/06/19
6984120 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مصالح دانه بندی شده جهت تولید آسفالت استان آذربایجان غربی 1402/06/11 1402/06/19
6984109 مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین اکیپ پخش آسفالت استان آذربایجان غربی 1402/06/11 1402/06/19
6965671 مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین ماشین آلات حمل مصالح و آسفالت استان آذربایجان غربی 1402/06/05 1402/06/14
6921039 مناقصه انجام عملیات برداشت زباله و تنظیف معابر شهری استان آذربایجان غربی 1402/05/28 1402/06/06
6892116 مناقصه اجاره جایگاه های سی ان جی استان آذربایجان غربی 1402/05/19 رجوع به آگهی
6839385 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه تکمیل لوله گذاری و کانال هدایت آبهای سطحی استان آذربایجان غربی 1402/05/03 1402/05/11
6839181 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه ساماندهی و هدایت آبهای سطحی استان آذربایجان غربی 1402/05/03 1402/05/11
6839127 مناقصه هدایت آبهای سطحی استان آذربایجان غربی 1402/05/03 1402/05/11
6816835 مناقصه توسعه و کاشت فضای سبز استان آذربایجان غربی 1402/04/28 1402/04/29
6813383 مناقصه تاکسی تلفنی درون شهری استان آذربایجان غربی 1402/04/27 رجوع به آگهی
6808768 مناقصه زهکشی ، ساخت و راه اندازی سیستم تصفیه شیرابه استان آذربایجان غربی 1402/04/26 1402/05/03
صفحه 1 از 48