مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات اجرایی تکمیل پارک 1398/09/13 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات اجرایی ایجاد، احداث، توسعه، حفظ و نگهداری فضای سبز 1398/09/12 1398/09/16
واگذاری عملیات برداشت زباله و تنظیف معابر شهری 1398/09/12 1398/09/16
واگذاری عملیات برداشت زباله و تنظیف معابر شهری 1398/09/05 1398/09/16
واگذاری عملیات اجرایی ایجاد، احداث، توسعه، حفظ و نگهداری فضای سبز شهری 1398/09/05 1398/09/16
واگذاری عملیات اجرایی تکمیل پارک 1398/08/29 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات اجرایی تکمیل پارک 1398/08/21 1398/08/29
واگذاری عملیات اجرایی ایجاد، احداث، توسعه، حفظ و نگهداری فضای سبز شهری 1398/08/20 رجوع به آگهی
واگذاری ایجاد، احداث، توسعه، حفظ و نگهداری فضای سبز شهری 1398/08/13 1398/08/22
واگذاری احداث 10 دهنه مغازه 1398/08/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 43