مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط انتقال آب به شهرک 1400/10/27 1400/10/30
مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط انتقال آب 1400/10/21 1400/10/30
مناقصه خرید اجناس و نصب شیر هیدرانت در شهرکها و نواحی صنعتی 1400/10/21 1400/10/25
مناقصه واگذاری اجرای شبکه روشنایی و 20 کیلو ولت در فاز توسعه شهرک صنعتی 1400/10/20 1400/10/23
مناقصه رمپ ورودی و خروجی 1400/10/19 1400/10/27
مناقصه خرید اجناس و نصب شیر هیدرانت 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه اجرای جدول و عملیات خاکی 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه خرید لوله های خط انتقال پساب فاضلاب شهری به شهرک صنعتی 1400/10/19 1400/10/19
مناقصه خرید اجناس و نصب شیر هیدرانت 1400/10/15 1400/10/25
مناقصه اجرای شبه گازرسانی 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای شبکه روشنایی و 20 کیلو ولت در فاز توسعه شهرک صنعتی 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای شبکه گاز رسانی در شهرک صنعتی 1400/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه خرید لوله های خط انتقال پساب فاضلاب شهری 1400/10/13 1400/10/19
مناقصه اجرای جدول و عملیات خاکی در ناحیه صنعتی 1400/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای شبکه روشنایی و 20 کیلو ولت در فاز توسعه شهرک صنعتی 1400/10/12 1400/10/23
مناقصه انجام پروژه گازرسانی خط تغذیه و ایستگاه تقلیل فشار در فاز توسعه شهرک صنعتی 1400/10/07 1400/10/15
مناقصه اجرای جدول و عملیات خاکی در ناحیه صنعتی 1400/10/06 1400/10/15
مناقصه انجام پروژه توسعه خوشه نان شیرمال 1400/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه انجام پروژه توسعه خوشه نان شیرمال 1400/09/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید لوله و انجام پوشش های داخلی و خارجی، بارگیری، حمل و باراندازی لوله های فولادی انتقال پساب از تصفیه خانه فاضلاب 1400/09/15 1400/09/16
صفحه 1 از 44