مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای عملیات حفظ و حراست و نگهداری فضای سبز شهری 1400/09/28 1400/09/30
مناقصه اجرای عملیات حفظ و حراست و نگهداری فضای سبز 1400/09/28 1400/09/30
مناقصه اجرای عملیات حفظ و حراست و نگهداری فضای سبز 1400/09/22 1400/09/30
مناقصه اجرای خدمات شهری 1400/09/21 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات خدمات شهری 1400/05/18 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات خدمات شهری 1400/05/13 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات خدمات شهری شامل جمع آوری و حمل زباله و انجام امور تنظیفات و لایروبی معابر شهری و تامین نیروی انسانی لازم 1400/04/20 1400/04/23
مناقصه واگذاری اجرای عملیات حفظ و حراست و نگهداری فضای سبز شهری 1400/04/20 1400/04/23
مناقصه واگذاری اجرای عملیات حفظ و حراست و نگهداری فضای سبز شهری 1400/04/17 1400/04/23
مناقصه واگذاری اجرای عملیات خدمات شهری شامل جمع آوری و حمل زباله و انجام امور تنظیفات و لایروبی معابر شهری و تامین نیروی انسانی 1400/04/17 1400/04/23
مناقصه واگذاری اجرای عملیات حفظ و حراست و نگهداری فضای سبز 1400/04/05 1400/04/09
مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری شامل جمع آوری و حمل زباله و انجام امور تنظیفات و لایروبی معابر شهری و تامین نیروی انسانی 1400/04/05 1400/04/09
مناقصه واگذاری اجرای عملیات حفظ و حراست و نگهداری فضای سبز 1400/03/30 1400/04/09
مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری شامل جمع آوری و حمل زباله و انجام امور تنظیفات و لایروبی معابر شهری و تامین نیروی انسانی لازم 1400/03/30 1400/04/09
مناقصه واگذاری اجرای عملیات حفظ و حراست و نگهداری فضای سبز شهری 1400/03/26 1400/03/25
مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری 1400/03/24 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات حفظ و حراست و نگهداری فضای سبز 1400/03/19 1400/03/25
مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری شیبان شامل جمع آوری 1400/03/19 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات احداث بوستان 1399/11/12 1399/11/21
مناقصه اجرای عملیات احداث بوستان 1399/11/08 1399/11/21
صفحه 1 از 17