مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای عملیات حفظ و حراست و نگهداری فضای سبز شهری 1397/11/14 1397/11/21
واگذاری اجرای عملیات خدمات شهری 1397/11/14 1397/11/21
اجرای عملیات خدمات شهری 1397/11/08 1397/11/21
اجرای عملیات حفظ و حراست و نگهداری فضای سبز شهری 1397/11/08 1397/11/21
واگذاری اجرای عملیات حفظ و حراست و نگهداری فضای سبز شهری 1397/10/25 1397/11/02
اجرای عملیات خدمات شهری 1397/10/25 1397/11/02
واگذاری اجرای عملیات حفظ و حراست و نگهداری فضای سبز شهری 1397/10/19 1397/11/02
اجرای عملیات خدمات شهری 1397/10/19 1397/11/02
واگذاری اجرای عملیات احداث پارک 1397/09/13 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات احداث پارک 1397/09/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 26