مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای آسفالت معابر شهری 1400/10/28 1400/10/29
مناقصه آسفالت معابر شهری 1400/10/21 1400/10/29
مناقصه اجرای آسفالت معابر شهری 1400/10/20 1400/10/29
مناقصه واگذاری خدمات شهری به بخش خصوصی (جمع آوری؛ حمل و دفن زباله ها؛ رفت و روب، شستشوی کلیه معابر عمومی، لایروبی جداول و کانال های شهر ، جمع اوری و حمل نخاله های سطح شهر9 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات شهری به بخش خصوصی 1400/10/04 1400/10/11
مناقصه واگذاری خدمات شهری به بخش خصوصی 1400/10/04 1400/10/11
مناقصه فراخوان واگذاری خدمات شهری به بخش خصوصی 1400/09/17 1400/09/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات شهری به بخش خصوصی 1400/09/14 1400/09/20
مناقصه فراخوان واگذاری خدمات شهری به بخش خصوصی 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تنظیف محدوده خدماتی با مساحت تقریبی 8/5 کیلومتر مربع (جمع آوری، حمل و دفن زباله ، رفت و روب ، شست و شوی کلیه معابر عمومی شهر ، لایروبی جداول و کانال های شهر ، جمع آوری و حمل نخاله های س... 1400/08/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری نگهداری، آبیاری، هرس کردن، کاشت نهال درخت و انجام تمام امور محوله مربوط به فضای سبز 1400/08/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری نگهداری، آبیاری، هرس کردن، کاشت نهال درخت و انجام تمام امور محوله مربوط به فضای سبز 1400/07/26 رجوع به آگهی
مناقصه تنظیف محدوده خدماتی 1400/07/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری نگهداری، آبیاری، هرس کردن، کاشت نهال درخت و انجام تمام امور محوله مربوط به فضای سبز 1400/07/20 رجوع به آگهی
مناقصه جمع آوری، حمل و دفن زباله ، رفت و روب ، شست و شوی کلیه معابر عمومی شهر ، لایروبی جداول و کانال های شهر ، جمع آوری و حمل نخاله های سطح شهر 1400/07/14 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای آسفالت معابر شهری شهر 1400/04/29 1400/05/02
مناقصه اجرای آسفالت معابر شهری شهر 1400/04/27 رجوع به آگهی
مناقصه آسفالت و زیرسازی معابر شهری 1400/04/27 1400/05/02
مناقصه واگذاری بهره برداری از جایگاه ( CNG) 1400/04/26 1400/05/09
مناقصه اجرای آسفالت معابر شهری 1400/04/21 1400/04/26
صفحه 1 از 12