مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خریدیک دستگاه نمک پاش 1400/10/27 1400/11/03
مناقصه خرید یک دستگاه نمک پاش 1400/10/27 1400/11/03
مناقصه واگذاری پروژه روشنایی معابر- احداث پارکینگ عمومی 1400/10/04 1400/10/04
مناقصه واگذاری پروژه روشنایی معابر- احداث پارکینگ عمومی 1400/09/28 1400/10/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پارکینگ عمومی در زمین جنب آرامستان 1400/09/27 1400/10/04
مناقصه روشنایی معابر بلوار 1400/09/27 1400/10/04
مناقصه جذب سرمایه گذار جهت ساخت و بهره برداری از یک واحد فست فود بستنی 1400/09/10 1400/09/08
مناقصه جذب سرمایه گذار جهت ساخت و بهره برداری از یک واحد فست فود بستنی 1400/09/03 1400/09/08
مناقصه احداث مجموعه قسمت فود 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری جدول گذاری معابر سطح شهر - آسفالت مکانیزه معابر سطح شهر 1400/08/23 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه عملیات چند منظوره موارد اعلامی سامانه ۱۳۷- _احداث مخزن بتنی 1400/08/20 1400/08/19
مناقصه خرید و نصب سامانه پایش تصویری شهری 1400/08/20 1400/08/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب سامانه پایش تصویری شهری 1400/08/19 1400/08/26
مناقصه بیمه تکمیل درمان پرسنل 1400/08/18 1400/08/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای جدولگذاری معابر سطح شهر 1400/08/16 1400/08/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت مکانیزه معابر سطح شهر 1400/08/16 1400/08/23
مناقصه پروژه عملیات چند منظوره موارد اعلامی سامانه ۱۳۷ 1400/08/15 1400/08/19
مناقصه عملیات چند منظوره 1400/08/13 1400/08/19
مناقصه احداث مخازن بتنی و بلوکی در پارکهای سطح شهر 1400/08/13 1400/08/19
مناقصه بیمه تکمیل درمان پرسنل 1400/08/11 1400/08/17
صفحه 1 از 34