مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خدمات بهره برداری (اپراتوری) و خدمات جانبی برخی از پستهای فوق توزیع 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه احداث پست ۴۰۰/۱۳۲/۲۰ کیلوولت 1400/07/19 1400/07/22
مناقصه واگذاری تکمیل طرح بهره گیری و انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب 1399/11/21 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تکمیل طرح بهره گیری و انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب در ازای تخصیص پساب تصفیه شده موجود 1399/11/20 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوازم و تجهیزات ایستگاه های آب و هواشناسی 1399/09/17 1399/09/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای نشانه گذاری حد بستر رودخانه های اسپکه و سیمیش 1399/08/28 1399/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی رپرگذاری بخشی از رودخانه کهیر 1399/08/28 1399/09/04
مناقصه احداث پست 1399/08/11 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای نشانه گذاری حد بستر رودخانه های اسپکه و سیمیش 1399/07/20 1399/07/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی رپرگذاری بخشی از رودخانه 1399/06/05 1399/06/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای : عملیات اجرایی حصار کشی اطراف تاسیسات آبی زهک، هیرمند و هامون مربوط به تاسیسات شبکه های آبیاری و زهکشی چاه نیمه و میانکنگی(ج 1399/01/26 1399/01/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی انسداد چاه های غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب 1398/12/28 1399/01/11
مناقصه جهت انجام مطالعات بهنگام سازی بیلان محدوده های مطالعاتی حوزه آبریز هاامون هیرمناد بلوچساتان 1398/12/22 1398/12/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای 1. انجام امور خدماتی و اداری شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان شامل "انجام امور خدماتی و امور اداری شرکت شامل نظافت کل 1398/12/06 1398/12/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدماتی و اداری شرکت سهامی آب 1398/11/07 1398/11/13
مناقصه انجام خدمات گشت و بازرسی و نظارت از منابع آبی و انسداد چاههای غیر مجاز در محدوده جنوب استان. 1398/10/18 1398/10/23
مناقصه عملیات اجرایی عملیات مرمت و بازسازی دیوارهای حفاظتی خسارت دیده از سیل شامل دیوار حفاظتی 1398/10/07 1398/10/11
مناقصه عملیات مرمت و بازسازی دیوارهای حفاظتی خسارت دیده از سیل 1398/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات مرمت و بازسازی دیوارهای حفاظتی خسارت دیده از سیل 1398/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرائی ترمیم شبکه های انتقال و توزیع آب منطقه سیستان (ترمیم خسارات 3 ناشی از سیل 1398/08/22 1398/08/27
صفحه 1 از 11