مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات خطوط لوله، مکانیک،تهویه ، برق فشار قوی و تاسیسات 1400/10/29 1400/11/04
مناقصه قطعات یدکی 1400/10/28 1400/11/09
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات تهیه و پخت،سرو و توزیع سه وعده غذا و خدمات اتاقداری 1400/10/28 1400/11/04
مناقصه قطعات یدکی سیستم آتش نشانی توربین 1400/10/21 1400/11/13
مناقصه واگذاری پروژه ترمیم و بازسازی مهمانسرا و دیوار حائل مجاور کمپ 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه بازسازی وترمیم استراحتگاهها، درمانگاه، پوشش سقف، تکمیل دیوارچینی و کف سازی سوله 1400/10/14 1400/10/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای ترمیم و بازسازی مهمانسرای 1400/10/14 1400/10/20
مناقصه تقاضای خرید لوله مورد نیاز مناطق عملیاتی 1400/10/12 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه قطعات یدکی سیستم آتش نشانی توربین یک مرحله ای ارزیابی ساده شماره 14026 1400/10/12 1400/10/22
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی 2 دستگاه پکیج آسانسور 1400/10/05 1400/10/18
مناقصه بیسیم دستی و خودرویی 1400/09/28 1400/10/08
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی لوله مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 14028 1400/09/24 1400/10/04
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی لوله مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 14027 1400/09/24 1400/10/04
مناقصه خرید نوار پوشش 1400/09/21 رجوع به آگهی
مناقصه قطعات یدکی سیستم آتش نشانی توربین 1400/09/20 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای SELF HEALING VISCO ELASTIC COATING 1400/09/15 1400/09/27
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی لوله تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 14015 1400/09/15 1400/09/27
مناقصه قطعات یدکی سیستم آتش نشانی توربین 1400/09/10 1400/09/20
مناقصه تقاضای خرید بی سیم دستی و خودرویی مورد نیاز منطقه عملیاتی 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی دیزل جوش پرتابل مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 14024 1400/09/04 1400/09/15
صفحه 1 از 88