مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری عملیات اجرای دال بتنی 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ممیزی و جمع آوری اطلاعات و مشاغل ( املاک تجاری متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ) 1400/09/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ممیزی و جمع آوری اطلاعات و مشاغل 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات اجرای یک دهانه از سه دهانه دال بتن مسلح پل 1400/08/13 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای یک دهانه از سه دهانه دال بتن مسلح پل 1400/08/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ممیزی و جمع آوری اطلاعات و مشاغل 1400/08/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ممیزی و جمع آوری اطلاعات و مشاغل 1400/07/28 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرای زیرسازی و آسفالت معابر 1400/07/10 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرای زیرسازی و آسفالت معابر 1400/07/04 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرای زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر 1400/06/13 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرای زیرسازی و آسفالت معابر 1400/06/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز شهر 1400/05/13 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز شهر 1400/05/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز شهر 1400/05/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/04/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/04/14 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/04/07 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرای عملیات اجرای نازک کاری ساختمان 1399/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرای عملیات اجرای نازک کاری ساختمان 1399/08/28 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرای اسکلت بتنی سازه بلوک ۲ و ۳ پایانه مسافربری فاز دوم (شامل اجرای ستون‌ها، دیوار برشی ها، تیرها و سقف سازه به متراژ تقریبی ۱۳۲۵ مترمربع- 1399/08/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13