مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه طرح توسعه و بهبود شبکه حمل و نقل درون شهر(آسفالت) 1400/10/14 1400/10/22
مناقصه طرح توسعه و بهبود شبکه حمل و نقل درون شهر(آسفالت) 1400/10/07 1400/10/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بنایی 1400/09/15 1400/09/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بنایی 1400/08/25 1400/09/01
مناقصه خرید آسفالت 1400/03/17 1400/03/24
مناقصه بیمه تکمیلی درمان کارکنان 1400/02/27 1400/03/03
مناقصه خرید آسفالت 1400/02/21 1400/02/29
مناقصه خرید و اجرای روشنایی انتهای بلوار 1400/02/21 1400/02/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایجاد شبکه جمع آوری ودفع آبهای سطحی 1400/01/10 1400/01/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت گرم بیندر 0-19 با ضخامت 5 سانت کوبیده و پیمکت به ازای هر متر مربع 1200 گرم امولسیون قیر 1399/12/16 1399/12/18
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای ایجاد و توسعه فضای سبز پارکهای عمومی 1399/12/09 1399/12/14
مناقصه نگهداری فضای سبز 1399/11/28 1399/11/27
مناقصه پروژه ایجاد شبکه جمع آوری و دفع آبهای سطحی 1399/11/28 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایحاد و توسعه فضای سبز و پارکهای عمومی 1399/11/23 1399/11/25
مناقصه نگهداری فضای سبز 1399/11/21 1399/11/27
مناقصه پروژه ایجاد شبکه جمع آوری و دفع آبهای سطحی 1399/11/19 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای شبکه جمع آوری ودفع آبهای سطحی 1399/11/19 1399/11/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری فضای سبز براساس اسناد مناقصه 1399/11/19 1399/11/27
مناقصه نگهداری فضای سبز 1399/11/01 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری فضای سبز 1399/10/23 1399/10/30
صفحه 1 از 18