مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پروژه اجرای جاده سلامت 1397/05/02 رجوع به آگهی
واگذار انجام امور خدمات شهری شامل رفت و روب و جمع آوری زباله و ... 1397/05/01 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه اجرای جاده سلامت 1397/04/26 رجوع به آگهی
پروژه اجرای جاده سلامت 1397/04/12 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه اجرای جاده سلامت بر روی حریم لوله نفت 1397/04/05 رجوع به آگهی
اجرای جاده سلامت 1397/03/10 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدمات شهری 1397/03/05 رجوع به آگهی
ارزیابی پیمانکاران-امور خدمات شهری 1397/02/22 رجوع به آگهی
واگذاری نگهداری فضای سبز به صورت حجمی 1397/02/04 رجوع به آگهی
واگذاری نگهداری فضای سبز و خدمات شهری 1397/02/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 27