مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5597368 مناقصه قطعات ابزار دقیقی سیستم لرزش پمپ پساب 1401/05/27 1401/06/19
5597367 مناقصه شیرآلات 1401/05/27 1401/06/22
5597365 مناقصه تامین شیرآلات 1401/05/27 1401/06/22
5595512 مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه به همراه آماده سازی تاسیسات جانبی 1401/05/27 1401/06/19
5595084 مناقصه ژلتون به مقدار 2000 کیسه 25 کیلوگرمی 1401/05/26 رجوع به آگهی
5595064 مناقصه تعمیرات اساسی کارخانه گاز و گاز مایع 700 واحد یک 1401/05/26 1401/05/31
5594557 مناقصه تعمیر اساسی کارخانه گاز و گاز مایع 500 و ایستگاه گاز 1401/05/26 رجوع به آگهی
5593575 مناقصه تامین 12000 کیسه سیمان ویژه G 1401/05/26 1401/06/08
5592924 مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه به همراه آماده سازی 1401/05/26 1401/06/19
5592917 مناقصه خرید قطعات یدکی ماک 1401/05/26 1401/05/31
5592900 مناقصه قطعات ابزار دقیق 1401/05/26 1401/07/02
5592522 مناقصه خرید اکسی پلیمر 1401/05/26 رجوع به آگهی
5592425 مناقصه خرید آهک به مقدار 4000 کیسه 25 کیلوگرمی 1401/05/26 رجوع به آگهی
5592413 مناقصه خرید اکسی پلیمر 1401/05/26 رجوع به آگهی
5590967 مناقصه احداث خط لوله انتقال آب خام 1401/05/26 1401/06/08
5590957 مناقصه تعمیر اساسی کارخانه گاز و گاز مایع 500 و ایستگاه گاز 1401/05/26 1401/06/07
5590447 مناقصه تامین DME 1401/05/25 1401/06/08
5590413 مناقصه تعمیر اساسی کارخانه گاز و گاز مایع 500 و ایستگاه گاز 1401/05/25 رجوع به آگهی
5590399 مناقصه انجام خدمات متصدی تقویت فشار و تزریق گاز و متصدی اداری و دفتری تاسیسات تقویت فشار گاز 1401/05/25 1401/06/02
5590039 مناقصه خرید FLC 1401/05/25 1401/06/08
صفحه 1 از 1193