کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7406767 مناقصه کابین کنترل استان خوزستان 1402/09/14 1402/09/28
7406692 مناقصه تامین تجهیزات سرچاهی استان خوزستان 1402/09/14 1402/09/28
7406646 مناقصه BEARING استان خوزستان 1402/09/14 1402/09/28
7406547 مناقصه 1 قلم /PARTS FOR “HYDRA RIG” COILED TUBING INJECTOR HEAD استان خوزستان 1402/09/14 رجوع به آگهی
7406459 مناقصه تهیه و تامین 57 دستگاه خودروی استیجاری که شامل 25 دستگاه پژو- سمند و پارس و 19 دستگاه سوزوکی ویتارا - 13 دستگاه دو کابین ریچ بصورت 24 ساعته با دو راننده استان خوزستان 1402/09/14 1402/09/27
7406456 مناقصه تعمیرات سرویس های بهداشتی ساختمان چهار طبقه استان خوزستان 1402/09/14 1402/09/29
7406438 مناقصه تهیه و تامین 122 دستگاه خودرو استیجاری سبک بصورت 16 ساعته با دو راننده مورد نیاز عملیات ترابری سبک - مدیریت عملیات ترابری و پشتیبانی تولید استان خوزستان 1402/09/14 1402/09/27
7406411 مناقصه روغن ترانس استان خوزستان 1402/09/14 رجوع به آگهی
7405903 مناقصه استفاده از خدمات نیروهای ارکان ثالث جهت پشتیبانی از معاونت طرحهای راه و ساختمان و پروژه های سطح الارض طرح نگهداشت و افزایش تولید کلیه نواحی استان خوزستان 1402/09/14 1402/09/22
7405758 مناقصه واگذاری تعمیرات مجموعه خوابگاه ورزشی استان خوزستان 1402/09/14 1402/09/29
7405719 مناقصه واگذاری تعمیرات اساسی کمپرسورهای دیمگ دلاوال ( اسیدگس ) کارخانه گاز و گاز مایع 1200 استان خوزستان 1402/09/14 1402/09/28
7405449 مناقصه واگذاری تکمیل ابنیه و حصار و تاسیسات جانبی جهت نصب تلمبه درون چاهی استان خوزستان 1402/09/14 1402/10/02
7405202 مناقصه استفاده از خدمات دو مجموعه فراورش سیار (mot-c ) بمنظور جلوگیری از سوزاندن نفت چاه استان خوزستان 1402/09/14 رجوع به آگهی
7404221 مناقصه ساخت 1 قلم اقلام حفاری استان خوزستان 1402/09/14 1402/09/27
7404167 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م/02/0242 ممیزی صدور و تمدید اعتبار گواهینامه های سیستم های مدیریت کیفیت , محیط زیست , ایمنی و سلامت شغلی و مصرف انرژی در ستاد استان خوزستان 1402/09/14 1402/09/18
7403910 مناقصه مربوط به استفاده از خدمات دو مجموعه فراورش سیار -mot-c استان خوزستان 1402/09/14 1402/09/25
7403529 مناقصه خدمات مورد نیاز واحد بایگانی - سیستم جامع مالی و کنترل اموال مدیریت امور مالی استان خوزستان 1402/09/14 رجوع به آگهی
7402985 مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 194 استان خوزستان 1402/09/14 1402/10/13
7402967 مناقصه تهیه و تامین 22 دستگاه خودروی استیجاری دوکابین ریچ بصورت 24 ساعته استان خوزستان 1402/09/14 1402/10/06
7402897 مناقصه احداث سیستم آتش نشانی جهت ایمنی سازی مجموعه ساختمان های اداری استان خوزستان 1402/09/14 1402/10/06
صفحه 1 از 1506