مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه 1400/07/29 1400/08/08
مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه بهمراه آماده سازی تاسیسات جانبی جهت نصب تلمبه درون چاهی چاه 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 1400/07/29 1400/08/08
مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه بهمراه آماده سازی تاسیسات جانبی جهت نصب تلمبه درون چاهی چاه 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه مرمت و بهسازیی جاده و محوطه چاه ۱۸۲ 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه 1400/07/29 1400/08/08
مناقصه خرید 11 قلم کابل کنترل الکتروپمپ های نمکی 1400/07/29 1400/08/08
مناقصه انجام خدمات آموزشی حراستی پشتیبانی و اداری آموزشگاه علوم حراست 1400/07/29 1400/08/01
مناقصه تامین نیروی انسانی انجام خدمات عمومی آبدارخانه / نظافت، متصدی پذیرایی و تشریفات، کارگر انبار، مارشالر اداره خدمات اداری و اجتماعی 1400/07/29 1400/09/17
مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 1400/07/29 1400/08/18
مناقصه مربوط به مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 1400/07/29 1400/08/18
مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 1400/07/29 1400/08/18
مناقصه خرید 2 قلم قطعات سیستم توربو پمپ ها 1400/07/29 1400/08/08
مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ، توزیع و سرو دو وعده غذا 1400/07/29 1400/09/03
مناقصه خرید قطعات توربین سولار 1400/07/29 1400/08/06
مناقصه خرید 22 قلم قطعات یدکی بیکر پنل 1400/07/29 1400/08/11
مناقصه خرید شیر آنتی سرج توربین زیمنس 1400/07/29 1400/08/11
مناقصه خرید فلنج 1400/07/29 1400/08/11
مناقصه خرید یک قلم باطری نیکل کادمیم 1400/07/29 1400/08/11
مناقصه خرید یک قلم الکتروپمپ پلنجری 1400/07/29 1400/08/11
صفحه 1 از 1020