مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
p/f airpack air compressor 1399/06/30 رجوع به آگهی
خرید PARTS FOR DAVID BROWN CENT. PUMP SIZE 3X4X 8-3/4,6 STGE ...... 1399/06/30 رجوع به آگهی
تعمیر اساسی مخزن ائتلاف کننده آسماری نکمزدایی 1399/06/30 رجوع به آگهی
انجام خدمات پشتیبانی طرح بازرسی تعمیر و احداث خطوط لوله 1399/06/30 1399/07/14
اصلاحیه 1399/06/30 رجوع به آگهی
انجام خدمات پشتیبانی طرح بازرسی، تعمیر و احداث خطوط لوله 1399/06/30 1399/07/14
انجام خدمات نگهداری از تاسیسات و سیستم های تهویه ساختمانهای مرکزی 1399/06/30 رجوع به آگهی
انجام خدمات زمین شناسی بر روی دکل های حفاری مورد نیاز معاونت زمین شناسی گسترشی 1399/06/30 1399/07/14
احداث جاده و آماده سازی محل چاه غرب 1399/06/30 رجوع به آگهی
مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 13بینک 1399/06/30 1399/07/02
صفحه 1 از 1750