مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام امور خدماتی و پشتیبانی خود را از به صورت حجمی 1398/06/25 رجوع به آگهی
واگذاری انجام امور خدماتی و پشتیبانی خود 1398/06/24 رجوع به آگهی
واگذاری انجام امور خدماتی و پشتیبانی 1397/07/09 1397/07/11
واگذاری انجام امور خدماتی و پشتیبانی به صورت حجمی 1397/07/08 رجوع به آگهی
واگذاری انجام امور خدماتی و پشتیبانی به صورت حجمی 1396/07/01 1396/07/04
واگذاری انجام امور خدماتی و پشتیبانی به صورت حجمی 1395/06/25 1395/06/29
واگذاری انجام امور خدماتی و پشتیبانی 1395/06/24 1395/06/29
تکمیل مجتمع فرهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان 1395/02/25 1395/02/29
واگذاری تکمیل مجتمع فرهنگی تبلیغات اسلامی 1395/02/23 1395/02/29
واگذاری انجام نمای پروژه 1394/10/16 1394/10/21
صفحه 1 از 4