مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای کانال باکسی بتن مسلح پیش ساخته میدان 1400/10/27 1400/10/28
مناقصه اجرای موزاییک فرش پیاده رو ضلع جنوبی خیابان 1400/10/27 1400/10/28
مناقصه احداث سقف پیاده رو خیابان 1400/10/27 1400/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت 1400/10/26 1400/10/28
مناقصه روکش آسفالت توپکا ۱۹ ضخامت ۶ سانتی متر 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای موزائیک فرش پیاده رو 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه احداث 400 متر طول سقف پیاده رو خیابان 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه روکش آسفالت توپکا ۰۱۹ ضخامت ۶ سانتی متر 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای موزائیک فرش پیاده رو 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای کانال باکسی بتن مسلح پیش ساخته 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت توپکا 019 1400/10/06 1400/10/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سقف پیاده رو خیابان 1400/10/06 1400/10/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای کانال باکسی بتن مسلح پیش ساخته 1400/10/06 1400/10/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای موزاییک فرش پیاده رو ضلع جنوبی 1400/10/06 1400/10/12
مناقصه واگذاری احداث ۴۰۰ متر طول سقف پیاده رو خیابان 1400/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه احداث دیواره سنگی 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سقف پیاده رو خیابان امام واقع در سه راهی مرکز شهر 1400/09/24 1400/09/29
مناقصه واگذاری احداث ۴۰۰ متر طول سقف پیاده رو 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری روکش آسفالت توپکا 019 خیابان 1400/09/23 رجوع به آگهی
مناقصه روکش آسفالت توپکا ۱۹ 1400/09/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 17