مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اصلاحیه آگهی واگذاری خرید آسفالت جهت سطح و خرید مبلمان شهری سطل زباله، نیمکت و خرید و نصب کفپوش زمین... 1397/05/24 رجوع به آگهی
واگذاری خرید آسفالت جهت سطح و خرید مبلمان شهری سطل زباله، نیمکت و خرید و نصب کفپوش زمین های بازی و... 1397/05/16 رجوع به آگهی
عملیات تعمیر و ترمیم معابر آسفالتی 1397/05/13 رجوع به آگهی
-عملیات مرمت و بازسازی جداول و انهار بتنی و پیاده روسازی در سطح ناحیه و .... 1397/05/01 رجوع به آگهی
عملیات تهیه و اجرا و نگهداری علائم افقی ترافیکی (خطکشی)، ارتقاء و ترویج فرهنگ عبور و مرور ، عملیات ا... 1397/04/31 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات مربوطط به رفت و روب و جمع آوری پسماند در سطح ناحیه 1397/04/23 رجوع به آگهی
اصلاحیه آگهی عملیات مرمت و بازسازی جداول و انهار بتنی و پیاده روسازی در سطح ناحیه-خرید دریچه کامپوزی... 1397/04/13 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات ارائه خدمات و اسکان همراهان بیماران 1397/04/12 رجوع به آگهی
عملیات مرمت و بازسازی جداول و انهار بتنی و پیاده روسازی در سطح ناحیه-خرید دریچه کامپوزیت جهت سطح منط... 1397/04/06 رجوع به آگهی
اصلاحیه آگهی عملیات مناسب سازی و همسطح سازی پیاده راه ها و سرپناه های ایستگاه اتوبوس جهت تردد معلولی... 1397/03/29 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 34