مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری عملیات تهیه، طراحی، چاپ، نصب، نگهداری، جمع آوری بنر جهت برنامه ها و مناسبت ها- تراش و روکش مکانیزه آسفالت معابر 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه مرمت و بازسازی ساختمانهای فرهنگی هنری و سرای محلات - عملیات بهسازی و ساماندهی پیاده رو خیابانها 1400/10/06 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات مرمت و بهسازی پیاده رو، خیابان - مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده روسازی 1400/09/21 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات بهسازی پیاده روها، تقاطع ها و لوله گذاری خیابان - عملیات بهسازی و پیاده روسازی خیابان - تراش و روکش مکانیزه آسفالت معابر بزرگراهی و ... 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرای خیابان کامل در خیابانها - نگهداری و لایروبی شبکه اصلی جمع آوری آبهای سطحی و تاسیسات جانبی - عملیات امور حمل و نقل و جمع آوری پسماند و خدمات نظافتی مکانیزه - اجرای شبکه آبیاری مکان... 1400/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات مبارزه با جانوران مضر شهری - موش - عملیات اجرای خیابان - عملیات مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده روسازی - عملیات بهسازی پیاده روها، تقاطع ها و لوله گذاری خیابان - ساماندهی فضای جن... 1400/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری نگهداری فضای سبز و مراقبت از تاسیسات 1400/07/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای شبکه آبیاری مکانیزه- عملیات بهسازی پیاده روها، تقاطع ها و لوله گذاری خیابان- مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده رو سازی 1400/07/06 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اصلاح هندسی و مناسب سازی معابر در حریم ایستگاه های اتوبوس به جهت اجرای طرح خیابان کامل- تهیه و نصب تابلوهای هدایت مسیر و تجهیزات ترافیکی جهت نصب در مسیر ایستگاههای اتوبوس مسیر ویژه دوچرخ... 1400/06/25 رجوع به آگهی
مناقصه مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده روسازی در سطح ناحیه یک - مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده روسازی - عملیات بهسازی پیاده روها، تقاطع ها و لوله گذاری خیابان 1400/06/16 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اصلاح هندسی و مناسب سازی معابر در حریم ایستگاه های اتوبوس به جهت اجرای طرح خیابان کامل و ... 1400/06/02 رجوع به آگهی
مناقصه - تراش و روکش مکانیزه معابر غیر بزرگراهی - عملیات بهسازی پیاده رو ها تقاطع ها و لوله گذاری خیابان - پیاده رو سازی و احداث مسیر دوچرخه - مرمت و بازسازی و جداول و انهار و پیاده روسازی در سطح ناحی... 1400/05/09 رجوع به آگهی
مناقصه لکه گیری هندسی و مرمت نوار حفاری و روکش دستی و همسطح سازی دریچه - تراش و روکش مکانیزه معابر غیر بزرگراهی - خرید مبلمان شهری (نیکمت و سطل زباله پارکی) 1400/04/22 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اصلاح هندسی و مناسب سازی معابر در حریم ایستگاه های اتوبوس 1400/04/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات حفظ و نگهداری شبانه روزی تأسیسات و آسانسورها و سیستم های اعلام حریق و پشتیبانی از سیستم های مخابراتی ساختمانهای خود 1400/04/14 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات بازسازی و توسعه قنات 1400/04/08 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری فضای سبز بوستان - عملیات اصلاح هندسی و مناسب سازی معابر در حریم ایستگاه های اتوبوس به جهت اجرای طرح خیابان کامل در سطح منطقه 1400/03/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری مرمت و بازسازی جداول و انهار و پیاده رو سازی 1400/02/25 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی ترافیکی در مسیر ایستگاههای اتوبوس، مسیر ویژه دوچرخه، پارکهای آموزش، پارک سوار و کلیه معابر ـ نگهداری فضای سبز 1400/02/18 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات لکه گیری هندسی و مرمت نوار حفاری و روکش دستی و همسطح سازی دریچه و تراش و روکش مکانیزه معابر غیر بزرگراهی 1400/02/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 19