مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین مالی، طراحی، تامین تجهیزات و ساخت براساس ضوابط شهرسازی شهرداری جهت احداث هتل 1398/10/02 رجوع به آگهی
اصلاحیه خرید وسایل بازی کودکان - کفپوش - وسایل بدن سازی - نیمکت - سطل زباله - تاب دو نفره - آبخوری و... 1398/10/02 رجوع به آگهی
- نگهداری فضای سبز محدوده - عملیات حفر چاه های جذبی سطح محدوده و - خرید وسایل بازی کودکان - کفپوش -... 1398/09/30 رجوع به آگهی
نگهداری فضای سبز و حفر چاههای جزبی و خرید وسایل بازی کودکان 1398/09/30 رجوع به آگهی
- نگهداری فضای سبز محدوده و - عملیات مبارزه با جانوران مضر شهری 1398/09/23 رجوع به آگهی
ترافیک 1398/08/28 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات مشروحه (عملیات اجرایی پروژه مناسب سازی معابر ویژه معلولین و جانبازان در سطح معابر ـ ع... 1398/08/28 رجوع به آگهی
عملیات نگهداری و تعمیرات اساسی ساختمانهای اداری -- احداث و بهسازی مجاری آبهای سطحی خیابان از تقاطع ت... 1398/08/28 رجوع به آگهی
تامین مالی، طراحی، تامین تجهیزات و ساخت و استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل موجود نسبت به شناسایی سرمای... 1398/08/22 رجوع به آگهی
شناسایی سرمایه گذار جهت مشارکت در احداث جایگاه سوخت 1398/08/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 35