مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری عملیات آذین بندی و نور پردازی موقت تهیه، نصب، نگهداری پرچم های پایه کوتاه و بلند- عملیات اجرای جداره سازی وپیرایش شهری و رنگ آمیزی خیابان 1400/10/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات تهیه مصالح، ساخت، حمل و نصب دو دستگاه سرپناه ایستگاه بی آر تی- تهیه مصالح و اجرای خط کشی در سطح معابر 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات مشروحه (خرید وسایل بازی کودکان و کفپوش گرانولی در جاریز و میز پینگ پنگ ـ خرید ست بدنسازی معمولی و لوازم ویژه معلولین ـ خرید تجهیزات روشنایی و پرژکتورها و ملزومات جهت بوستان ها ـ... 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه فنی و عمرانی شهرداری 1400/09/29 رجوع به آگهی
مناقصه بهره برداری از سالن غذاخوری 1400/09/27 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری پل های عابر پیاده معمولی - عملیات اجرای پروژه مناسب سازی معابر ویژه معلولین و جانبازان - عملیات اجرایی تهیه، نصب تجهیزات ترافیکی، علائم عمودی ترافیکی، حفاظ ها و ضربه گی... 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات مشروحه (بازپیرایی بوستانهای محلی و کوچک مقیاس ـ بازپیرایی فضای سبز بزرگراه و ) 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند-نگهداری فضای سبز 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری پل های عابر پیاده معمولی - عملیات اجرای پروژه مناسب سازی معابر ویژه معلولین و جانبازان- عملیات اجرای اصلاح هندسی بلوار - عملیات تهیه مصالح، ساخت، حمل و نصب نرده فلزی، پ... 1400/07/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات احداث و مرمت دیوار حائل - عملیات مرمت و بازسازی سرویس های بهداشتی بوستانه- عملیات درزگیری و ... 1400/07/20 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری فضای سبز 1400/06/16 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه طراحی، چاپ، نصب، نگهداری و جمع آوری بنر - عملیات حذف زوائد ترافیکی و بصری، پیرایش شهری - عملیات ساماندهی، لایروبی و احیا قنوات - خرید و اجرای عملیات خط انتقال پساب از تصفیه خانه 1400/06/13 رجوع به آگهی
مناقصه خرید وسایل بازی کودکان ، کفپوش گرانولی در جاریز و میز پینگ پنگ - خرید ست بدنسازی معمولی و لوازم ویژه معلولین- خرید لوله و اتصالات جهت شبکه آبرسانی - خرید انواع گل و نهاده های کشاورزی - خرید ملز... 1400/06/02 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات نگهداشت گاردریل بزرگراه ها - عملیات مناسب سازی معابر ویژه معلولین و جانبازان - - عملیات نگهداری تابلوهای ترافیکی و علائم ایمنی و راهنمایی و رانندگی، تجهیزات ترافیکی - عملیات اجرایی تهیه،... 1400/05/16 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات نگهداشت گاردریل بزرگراه ها- عملیات نگهداری تابلوهای ترافیکی و علائم ایمنی و راهنمایی و رانندگی، تجهیزات ترافیکی - عملیات اجرایی تهیه، نصب (تجهیزات ترافیکی، علائم عمودی ترافیکی، حفاظ ها... 1400/05/13 رجوع به آگهی
مناقصه - عملیات مرمت، لکه گیری و نگهداشت معابر سواره رو در سطح نواحی او ۷ و - خرید سنگ دال بتنی 1400/05/07 رجوع به آگهی
مناقصه رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند - رنگ آمیزی نماها، سطوح و مبلمان شهری - نگهداری فضای سبز 1400/05/05 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه، طراحی، چاپ ، نصب و نگهداری و جمع آوری بنر و عملیات حذف زوائد فیزیکی و بصری، پیرایش شهری 1400/04/24 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری فضای سبز - مرمت و احیا قنوات 1400/04/23 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات نگهداری تابلوهای ترافیکی، علائم ایمنی و راهنمایی و رانندگی، تجهیزات ترافیکی در سطح بزرگراه ها - عملیات اجرایی تهیه، نصب، تعمیر، نگهداری و نظافت سرپناههای ایستگاهی اتوبوس و تاکسی - عملیا... 1400/04/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 22