کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7096179 مناقصه بهسازی کانال آبهای سطحی استان خراسان رضوی 1402/07/08 1402/07/13
7084412 مناقصه روکش آسفالت معابر فرعی سطح محله ( بازآفرینی، زودبازه ) استان خراسان رضوی 1402/07/03 رجوع به آگهی
7070957 مناقصه لکه گیری مکانیزه آسفالت معابر سواره رو استان خراسان رضوی 1402/07/03 1402/07/06
7067822 مناقصه مرمت و بازسازی جویچه و کانیوها استان خراسان رضوی 1402/07/01 رجوع به آگهی
7067333 مناقصه تجدید استعلام بها مناسب سازی معیرورمپ پارک استان خراسان رضوی 1402/07/01 1402/07/02
7065088 مناقصه استعلام بها بکارگیری یک دستگاه لودر ZL40 مجهز به بیل برف روب استان خراسان رضوی 1402/06/30 1402/07/03
7047964 مناقصه احداث مجموعه ورزشی محله استان خراسان رضوی 1402/06/26 رجوع به آگهی
7047736 مناقصه بازسازی معابر خاکی شهید استان خراسان رضوی 1402/06/26 رجوع به آگهی
7047734 مناقصه تجدید استعلام بعا تعمیر اضطراری و ضروری معابر سواره رو استان خراسان رضوی 1402/06/26 1402/06/27
7047732 مناقصه تجدید استعلام بها تعمیر اضطراری و ضروری معابر سواره استان خراسان رضوی 1402/06/26 1402/06/26
7047729 مناقصه بازسازی معابر خاکی سطح محله استان خراسان رضوی 1402/06/26 رجوع به آگهی
7047728 مناقصه بازسازی معابر خاکی استان خراسان رضوی 1402/06/26 رجوع به آگهی
7044423 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث مجموعه ورزشی محله اسماعیل آباد استان خراسان رضوی 1402/06/22 1402/06/28
7043478 مناقصه احداث مجموعه ورزشی استان خراسان رضوی 1402/06/22 رجوع به آگهی
7043060 مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی معابر خاکی شهید شکری (سطح محله نوید) (زود بازده - بازآفرینی) استان خراسان رضوی 1402/06/22 1402/06/29
7043043 مناقصه بازسازی معابر خاکی سطح محله نوده استان خراسان رضوی 1402/06/22 1402/06/29
7043040 مناقصه بازسازی معابر خاکی استان خراسان رضوی 1402/06/22 1402/06/29
7042368 مناقصه استعلام بها بکارگیری یک دستگاه خاور کمپرسی استان خراسان رضوی 1402/06/22 1402/06/26
7031304 مناقصه استعلام بها بکارگیری یک دستگاه لودر zl40 مجهز به بیل برف روب استان خراسان رضوی 1402/06/19 1402/06/26
7025097 مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری آسفالت سطح محله نوده (بازآفرینی - زودبازده) استان خراسان رضوی 1402/06/18 1402/06/26
صفحه 1 از 47