کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8073348 مناقصه کرایه ماشین آلات وسائط نقلیه کارکنان در اختیار اداره کل پشتیبانی استان خراسان رضوی 1403/03/19 1403/03/23
8071007 مناقصه کرایه ماشین آلات وسائط نقلیه کارکنان در اختیار اداره کل پشتیبانی استان خراسان رضوی 1403/03/19 رجوع به آگهی
8047288 مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی استان خراسان رضوی 1403/03/10 رجوع به آگهی
7944459 مناقصه عمومی یک مرحله ای پیمان خدمات پشتیبانی ( پذیرایی و نظافتی) (ساختمان های ستاد و ادارات تابعه منطقه 2 به صورت حجمی) سال 1403 استان خراسان رضوی 1403/02/19 1403/02/23
7746416 مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای محدوده و حریم مناطق استان خراسان رضوی 1402/12/14 رجوع به آگهی
7746227 مناقصه عمومی یک مرحله ای کنترل و نظارت بر ساخت و سازها محدوده و حریم منطقه 2 نواحی 2 و 3 استان خراسان رضوی 1402/12/14 1402/12/16
7746224 مناقصه عمومی یک مرحله ای کنترل و نظارت بر ساخت و سازها محدوده منطقه 2 نواحی 1 و 4 استان خراسان رضوی 1402/12/14 1402/12/16
7528873 مناقصه بهسازی کانال آبهای سطحی استان خراسان رضوی 1402/10/20 رجوع به آگهی
7527510 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی کانال آبهای سطحی آیت الله عبادی (ره) - فاز دوم (بازآفرینی - زودبازده) استان خراسان رضوی 1402/10/20 1402/10/27
7519278 مناقصه پیاده رو سازی محور استان خراسان رضوی 1402/10/18 رجوع به آگهی
7517853 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سوله گرمخانه استان خراسان رضوی 1402/10/18 1402/10/25
7517845 مناقصه عمومی یک مرحله ای پیاده رو سازی محور آیت الله عبادی استان خراسان رضوی 1402/10/18 1402/10/25
7451763 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث پایگاه چند منظوره بحران بهارستان 7 ( بازآفرینی-زودبازده) استان خراسان رضوی 1402/09/29 1402/10/06
7451520 مناقصه احداث پایگاه چند منظوره مدیریت بحران استان خراسان رضوی 1402/09/29 رجوع به آگهی
7441752 مناقصه احداث انبار حوادث غیر مترقبه (سوله نمک) استان خراسان رضوی 1402/09/27 رجوع به آگهی
7441316 مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی معابر خاکی (محله شهرک شهید مطهری) (بازآفرینی - زود بازده) استان خراسان رضوی 1402/09/27 1402/10/05
7441304 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث انبار حوادث غیر مترقبه - حدفاصل شهید چراغچی 36 و بولوار ابوطالب استان خراسان رضوی 1402/09/27 1402/10/04
7432027 مناقصه پیاده روسازی سطح محله استان خراسان رضوی 1402/09/22 رجوع به آگهی
7432026 مناقصه بازسازی معابر خاکی استان خراسان رضوی 1402/09/22 رجوع به آگهی
7431488 مناقصه بازسازی معابر خاکی استان خراسان رضوی 1402/09/22 1402/09/30
صفحه 1 از 52