مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید قلوه سنگ برای تولید مصالح سنگی ، تحویل در کارخانه آسفالت 1392/10/14 1392/10/24
خرید آب در حدود 50.000.000 لیتر جهت پروژه های سازمان در سطح شهر 1392/10/14 1392/10/24
خرید حدود 5500 مترمربع قالب فلزی با کلیه متعلقات جهت تحویل به پروژه پارکینگ 1392/10/14 1392/10/24
خرید قلوه سنگ برای تولید مصالح سنگی ، تحویل در کارخانه آسفالت 1392/10/07 1392/10/24
خرید آب در حدود 50.000.000 لیتر جهت پروژه های سازمان در سطح شهر 1392/10/07 1392/10/24
خرید قلوه سنگ برای تولید مصالح سنگی ، تحویل در کارخانه آسفالت 1392/10/07 1392/10/24
خرید حدود 5500 مترمربع قالب فلزی با کلیه متعلقات جهت تحویل به پروژه پارکینگ 1392/10/07 1392/10/24
واگذاری اجرای عملیات قالب بندی، بتن ریزی و آرماتوربندی جهت پروژه پارکینگ طبقاتی 1392/10/07 1392/10/24
خرید حدود 16500 مترمکعب بتن با عیار 350 و 400 جهت تحویل به پروژه پارکینگ 1392/10/07 1392/10/24
واگذاری حمل 15000 تن قیر از پالایشگاه های سطح کشور 1392/09/12 1392/09/23
صفحه 107 از 128