مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید قلوه سنگ 1389/05/21 1389/06/05
واگذاری پروژه های عمرانی سطح شهر 1389/03/08 1389/03/23
واگذاری کندن ، بارگیری،‌حمل و باراندازی مخلوط روی سرند و بارگیری از زیر سرند و حمل از معدن 1388/06/14 1388/06/29
واگذاری حمل آسفالت و مصالح سنگی 1388/06/14 1388/06/29
واگذاری کندن ، بارگیری،‌حمل و باراندازی مخلوط روی سرند و بارگیری 1388/06/05 1388/06/20
واگذاری حمل آسفالت و مصالح سنگی از مجتمع کارخانه آسفالت 1388/06/05 1388/06/20
واگذاری حمل آسفالت و مصالح سنگی 1388/05/17 1388/06/01
واگذاری کندن ، بارگیری،‌حمل و باراندازی مخلوط روی سرند 1388/05/17 1388/06/01
واگذاری کندن ، بارگیری،‌حمل و باراندازی مخلوط روی سرند 1388/05/07 1388/05/22
واگذاری حمل آسفالت و مصالح سنگی 1388/05/07 1388/05/22
صفحه 110 از 112