مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خاکبرداری شامل کندن، بارگیری و حمل و تخلیه خاک و نخاله حدود 250000 مترمکعب 1392/05/03 1392/05/14
واگذاری حمل حدود 200.000 تن خاک برگشتی از کارخانه آسفالت 1392/05/03 1392/05/14
واگذاری خاکبرداری شامل کندن، بارگیری و حمل و تخلیه خاک و نخاله حدود 250000 مترمکعب 1392/04/27 1392/05/14
واگذاری حمل حدود 200.000 تن خاک برگشتی از کارخانه 1392/04/27 1392/05/14
واگذاری بکارگیری انواع جرثقیل 1392/04/18 1392/04/29
واگذاری بکارگیری کامیون کمپرسی (تک و ده چرخ ) به صورت ساعتی جهت کارخانه 1392/04/18 1392/04/29
تامین نیروهای کارگری روزمزد 1392/04/18 1392/04/29
واگذاری بکارگیری انواع جرثقیل (سه تن تا 20 تن)به صورت ساعتی 1392/04/11 1392/04/29
واگذاری بکارگیری کامیون کمپرسی (تک و ده چرخ ) به صورت ساعتی 1392/04/11 1392/04/29
تامین نیروهای کارگری روزمزد 1392/04/11 1392/04/29
صفحه 110 از 126