مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه احداث انبار 1400/10/22 1400/10/29
مناقصه انجام امور مرمت، تعمیر و نگهداری تاسیسات فضای سبز 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور مرمت، تعمیر و نگهداری تاسیسات فضای سبز 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه انجام مرمت تعمیر و نگهداری تاسیسات فضای سبز مجموعه ها و آثار تاریخی 1400/10/04 1400/10/09
مناقصه انجام امور خدمات حمل ونقل درون شهری وبرون شهری 1400/07/26 1400/07/29
مناقصه انجام پروژه اجرای فاز یک مرمت و استحکام بخشی سرا 1400/07/26 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام تجدید مناقصه اجرای فاز یک مرمت و استحکام بخشی سرای 1400/07/26 1400/07/29
مناقصه انجام امور خدمات حمل ونقل درون شهری و برون شهری ماموریت های اداری 1400/07/25 1400/07/29
مناقصه انجام امور خدمات حمل ونقل درون شهری وبرون شهری ماموریت های اداری 1400/07/25 1400/07/29
مناقصه انجام پروژه اجرای فاز یک مرمت و استحکام بخشی 1400/07/25 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور خدمات حمل ونقل درون شهری و برون شهری 1400/07/04 1400/07/06
مناقصه واگذاری انجام پروژه اجرای فاز یک مرمت و استحکام بخشی سرا 1400/07/03 1400/07/06
مناقصه انجام امور خدمات حمل ونقل درون شهری و برون شهری ماموریت های اداری 1400/07/03 1400/07/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام اجرای فاز یک مرمت و استحکام بخشی سرای 1400/07/02 1400/07/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدمات حمل ونقل درون شهری و برون شهری ماموریت های اداری 1400/07/02 1400/07/06
مناقصه واگذاری انجام پروژه اجرای فاز یک مرمت و استحکام بخشی سرا 1400/07/01 1400/07/06
مناقصه انجام امور خدمات درون شهری و برون شهری خودروهای سواری 1400/06/15 1400/06/17
مناقصه خدمات درون شهری و برون شهری 1400/06/14 1400/06/17
مناقصه انجام امور خدمات درون شهری خودروهای سواری 1400/06/13 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور راهنمای موزه های سطح استان و دفاتر خدمات گردشگری و بازدید از تاسیسات گردشگری 1400/05/10 1400/05/12
صفحه 1 از 12